DevOps 101


foto

AMAÇ

Eğitimde; çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra gelen, uluslararası konjonktürde en gelişmiş ve ileri yazılım geliştirme metodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonlarda veya projelerde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#DevOps #Mikroservis Mimari #MVP ile Küçük Başla Hızlı İlerle (SCRUMBAN) #Test Otomasyonu - CI/CD #Container Teknolojisi # Bulut #Mikroservis #Kurumsal Yeniden Yapılanma (Re-Org)

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: DevOps kavramının anlamını ve DevOps'u oluşturan bileşenlerin neler olduğunu bilir.
Anlar: DevOps'un hayata geçmesi için şirket içinde veya projelerde neler yapılması gerektiğini anlar.
Yapar: DevOps'un uygulanmaya başlanması için şirket içinde motivasyon yaratır ve DevOps konusunda girişimler başlatabilir, DevOps konusundaki girişimlere önderlik eder.

HEDEF KİTLE

CTO, CIO, yazılım geliştirme, yazılım test, yazılım sürüm, BT operasyonları veya BT hizmet yönetiminde çalışanlar, operasyon yöneticileri, olay ve değişim yöneticileri, DevOps mühendisleri, entegrasyon uzmanları,sistem ve ağ yöneticileri, otomasyon ve İşletme mimarlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • DevOps Nedir?
 • DevOps Kültürünün Temel Unsurları
 • Kurumsal
  • Kurumsal Modeller
  • Bağımsız Ekip İhtiyacı
  • DevOps’un Mimarlık Üzerindeki Etkisi
  • DevOps Ekipleri İçerisindeki Yönetimi
 • Süreçler
  • Agile, Scrum ve Kanban Kavramları
  • BT Hizmet Yönetimi Süreçleri ve Devops Kültüründe Bulunan Uygulamalar ile İlişkileri
  • Lean Kavramı 
  • Value Stream Map
  • Yeni ve İnovatif Fikirden Yararlanma Yolları
 • Otomasyon
  • Otomasyonun Yazılım Geliştirme Süreçleri Üzerindeki Etkisi
  • Faydalar ve Temel İlkeler
  • Temel Bulut İlkeleri
 • Ölçme ve Geliştirme
  • DevOps İşlemlerinin İzlenmesi ve Kaydının Tutulması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak