R Programlama ile Veri Analizi


foto

AMAÇ

Veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi amaçlamakatdır.


ODAK NOKTALARI

#Veri Analitiği #Veri Bilimi #İstatistik #Veri Görselleştirme #Veri Madenciliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri analizi amacı ile R dilinin etkin bir şekilde kullanılmasının önemini bilir.
Anlar: Veri analizi için gerekli olan adımları anlar.
Yapar: R programlama dili ile veri hazırlar, istatistiksel modelleme yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, iş analistleri, veri bilimi ve veri madenciliği uzmanları, analitik ve operasyonel CRM, kredi analitiği, risk yönetimi ekipleri çalışan ve yöneticileri, veri analizi ve iş analitiği çözümleri ile ilgili çalışan bilgi teknolojileri çalışanları, görevleri nedeni ile veriye direkt erişerek analiz yapma ihtiyacında olan diğer ekip çalışan ve yöneticileri katılabilirler.

İÇERİK

  • İş Analitiği ve Veri Biliminin Önemi
  • R Programlama Dilinin Tarihçesi ve Gelişimi
  • Bankacılık Sektöründe R Kullanımı ve Örnekleri
  • Veri Analizinde Farklı Veri Türlerinin Kullanılması
  • R’ın Temel Kavramlara Giriş (Değisken, Matriks, Vektör ve Fonksiyonlar)
  • Betimsel İstatistik Analizleri (Histogram, Korelasyon ve Dağılımlar)
  • R ile Verinin Görselleştirilmesi
  • Modelleme Örnekleri: Karar Ağaçları ve Regresyon
  • R ile Modelleme
  • R ile Modellerin Görselleştirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.