Dijital Ekonomiden Sonrası: Bankacılık ve Finansal Hizmetlerin Fütürizmi


foto

AMAÇ

Uzay ekonomisi çağına ve gelecekteki bankacılık ve finansal hizmetlere fütüristik olarak fikirsel hazırlığı vaka çalışmaları ile aktarmak amaçlanmaktadır. Endüstri 5.0`a ve sonrasına bankacılık sektörü ve finansal hizmetlerin ne kadar hazır olduğunun yorumlanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Strateji #Teknoloji #Bankacılık #Finansal Hizmetler #Ekonomi #Uzay Ekonomisi #Kolonileşme #Yönetim #Robotik #Yapay Zeka #Fütürizm #Gelecek #Sanayi Devrimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Teknolojik gelişmelerdeki trendleri bilir. Dünya ekonomisi ve finansal hizmetler ile piyasalarının genel yönünü bilir. 4. sanayi devrimi ile ilgili genel kavramları bilir.
Anlar: Uzay ekonomisinde tüm kavramların değişeceğini, rekabetçi üstünlüğü, inovasyon, yaratıcılık dışındaki kavramlara da bağlı olduğunu ve fırsat analizlerini anlar.
Yapar: Farklı düşünceleri ve yaklaşımları uygulama yönünde konulara cesaretle yaklaşır. Mobil bankacılığın 20 yıl önce bir mit olduğunu düşünerek geleceğe yönelik işiyle alakalı fikirsel hazırlıkları yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanlar katılabilir. Strateji, Fintech, ürün geliştirme, inovasyon, pazarlama gibi Genel Müdürlük bölümlerinin çalışanlarının katılımına da uygundur.

İÇERİK

 • Geçmiş Sanayi Devrimleri ve Bankacılığın Gelişimi
  • Genel Olarak İktisat Ekolleri
  • Sanayileşme ve Kapitalizm
  • Klasik Bankacılık ve Finansal Hizmetler Anlayışı
   • "Banco"dan Merkez Bankalarına
   • 1900’ler, FED ve Osmanlı Bankası
   • Bankerler, 90’lar, 2000’ler ve 2008 Sonrası
 • Sanayi 4.0 Nedir?
  • Ekonomik Kuşaklar ve Dijitalleşme
  • Dijital Para Bitcoin mi? Blockchain mi?
  • Hala Mobil Bankacılık ve Facebook Diyen Kaldı mı?
  • Sanayi 4.0’ı Hızlandıran Unsurlar
  • 4. Sanayi Devriminden Ne Anlamalıyız?
  • Bulut Teknolojisi ve Büyük Veri Bir Mit mi?
  • Arttırılmış Gerçeklik ve Hologram Bankacılığı Ne Getirecek?
  • Algoritmalar ve Yapay Zekâ Finansal Hizmetleri Nasıl Şekillendiriyor?
  • Yatırım Bankacılığı, Risk Yönetimi Bitti mi?
  • Sosyal Medya ve Davranışsal Finans Birlikte Nasıl İşliyor?
  • Robotlar İşimizi Alıyor mu?
  • Evrensel Temel/ Sabit Gelir Bankacılığı Nasıl Şekillendirecek?
  • Elon Musk Finansal Hizmetleri de Görecek mi?
 • Sanayi 5.0 Nerede Yaşanacak? 
  • Uzay Ekonomisinde Finansal Hizmetler Nasıl Olacak?
  • Kolonileşmenin Şubeleşme ve Serbest Bölgeler Üzerinde Etkisi Nasıl Olacak?
  • Ev ve İşyeri Kredilerinde Ekspertiz Nasıl Yapılacak?
  • 4D- 5D ve nD Yazıcılar Dış Ticaretin Finansmanı İşlemlerini Nasıl Etkileyecek?
  • Banka Sigortacılığı Uzay Taşımacılığında Nasıl Olacak?
  • Yeni Reuters, Moody’s, Western Union, Wells Fargo, Paypal Kim Olacak?
  • Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Ticaret Odası Ne Olacak?
  • Ticari Uzay Taşımacılığının Proje Finansmanı Nasıl Olacak?
  • Ödeme Sistemleri Işık Hızına Nasıl Çıkar?
  • Merkez Bankalarının Geleceği Nedir?
  • Beyin Dalgaları ile Neuro-Marketing Nasıl Şekillenecek?
  • Nesnelerin İnterneti Sermaye Piyasasını Etkiler mi?
  • Üçüncü Türle Yakınlaşmalar Parasal Kavramları ve İktisadı Nasıl Etkiler?
  • Henüz Bilinmeyeni Birlikte Bulalım, Finansal İcat Çıkaralım
  • Türkiye’nin ve Sektörün Yeri Ne Olmalı?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Proaktif Davranış
Yönetsel Yetkinlikler: Stratejik Düşünme, Planlama, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Esneklik, Global Zekâ
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği