Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu


foto

AMAÇ

Eğitimde, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Katılımcılar karşılarına gelen resim, haber, grafik ya da videoları inceleyip bunlarla ilgili vakaları cevaplayacaklardır. Analizler sonucunda katılımcılar, ekonomi ile ilgili alacakları aksiyonları sisteme gireceklerdir. Program, piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomik Göstergeler #Piyasa Dinamikleri #Güncel Gelişmeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Piyasa ve ekonomide kullanılan kavramları, makro ekonomik verilerin anlamlarını bilir.
Anlar: Güncel gelişmelerin piyasa ve ekonomi üzerindeki etkilerini anlar.
Yapar: Makro ekonomik verileri analiz eder, güncel piyasa ve ekonomi haberlerini yorumlayabilir, piyasa koşuluna uygun bankacılık ürününü belirler.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Piyasaların Etkileşimi
  • Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler
  • Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
  • Hisse Senedi Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
  • Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
  • Faiz ve Kur Değişimlerinin Yatırım Ürünlerine Etkisi
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Analizi
  • Maliye Politikası
  • Para Politikası
   • Merkez Bankasının Rolü ve Para Politikaları
   • Açık Piyasa İşlemleri
   • Zorunlu Karşılıklar
  • Ekonomik Büyüme
   • GSYH
   • PMI
   • Ekonomik Büyümenin Piyasalara Etkisi
  • Enflasyon
   • TÜFE ve ÜFE
   • Enflasyonun Piyasalara Etkileri
  • Bütçe Açığı ve Borçlanma
   • İç ve Dış Borçlanma
   • Bütçe Açığının ve Borçlanmanın Ekonomi Üzerindeki Etkisi
  • Ödemeler Dengesi Tablosunun Yorumlanması
   • Türkiye’de Uygulanan Kur Politikaları
   • Dış Ticaret Açığı
   • Cari İşlemler Dengesi
   • Sermaye Hareketleri (Sıcak ve Soğuk Para)
  • Kredi Derecelendirme
   • Kredi Derecelendirme Notu
   • CDS
 • Ülkemiz ve Dünyadaki Güncel Ekonomik Gelişmeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Sonuç Odaklılık, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.