FinTech ve Bankacılık | Finansal Teknolojilerin Gelişimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, finansal teknolojilerin gelişimi ve günümüzdeki yeri canlı örneklerle aktarılacaktır. FinTech`in yükselişi, bankacılık sektörü üzerindeki etkisi, Türk FinTech pazarı ve dünyadaki örneklerle kıyaslanması, FinTech ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi bankacı gözünden aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#FinTech #Finansal Teknolojiler #21.yüzyıl bankacılık #FinTech Ekosistemi # FinTech SWOT analiz #FinTech Gelişim Modeli #Ödeme Sistemlerinin Geleceği #FinTech Yatırımları #Teknoloji Gelişimi #FinTech Start Up

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: FinTech ve finansal teknolojilerin temel kavramlarını bilir. Literatürü nasıl tarayıp kendini geliştireceğini bilir. Finansal teknolojilerin gelecekteki önemini ve konu hakkında yerel ve global rekabeti bilir.
Anlar: FinTech ve finansal teknolojilerin yerini, önemini ve bankacılık ile arasındaki ilişkiyi anlar. Bu teknolojilerin yakın gelecekteki yerini, bankacılık ile kesişim kümesini anlar.
Yapar: FinTech ekosisteminden yola çıkarak strateji belirler, yön verir, kurumuna özel çözüm/yöntem kurgular, FinTech ve banka iş birliktelikleri için analiz çalışmalarına başlar, kişisel gelişim patikasını tayin eder.

HEDEF KİTLE

Eğitime, ödeme sistemleri, bireysel bankacılık ve diğer banka departmanlarında, pazarlama, ürün yönetimi, stratejik planlama, müşteri yönetimi, üye iş yeri pazarlama, üye iş yeri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi konularında proje/işlerde çalışan bankacıların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • FinTech Ekosisteminin Geliştirilmesi
 • Finans Dünyasında Yaşanan Değişim
 • Müşteri İhtiyaçlarındaki Değişimi Anlamak ve Beklentiler
 • Finansal Teknolojilerin Geleceği ve Bankacılık İçin Önemi 
 • FinTech Ekosistemlerinde Kazanılmış Dersler
 • Ödeme Sistemleri İçin FinTech Girişimlerinin Önemi
 • 21. Yüzyılda Bankacılık
 • FinTech’in Yükselişi
 • Türk Bankacılığında Teknolojik Gelişmeler
 • Mobil Ödemeler ve FinTech Etkisi
 • FinTech’in Bankacılık Üzerindeki Etkisi
 • FinTech SWOT Analizleri
 • Canlı Vaka (case study): Dünya ve Türkiye’deki FinTech Sektörlerinin Kıyaslanması
 • FinTech Ekosistemi İçin Gelişim Modelleri
 • Ülkemizdeki Başarılı FinTech Start Up Örnekleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık , Proaktif Davranış
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık