İş Yaşamında Farklı Kişilikler ve İlişki Yönetimi


foto

AMAÇ

İş dünyasında başarı ve mutluluğun anahtarı kişisel farkındalığa sahip olma, özyönetim ve diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisidir. Bu becerileri kazanmanın ilk adımı kendini tanımak, ikinci adımı ise ilişkide olduğunuz kişilerin bakış açılarını anlamaktır. Bu eğitimde Enneagram Kişilik Tipleri Metodolojisi kullanılarak kişinin, kendisini ve çevresindeki kişileri tanımasını, farklılıkları anlamasını ve yönetebilmesini, böylelikle kişiler arası ilişkilerini geliştirmesini sağlamak hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#KişiselFarkındalık #KendiniTanıma #FarklılıklarıAnlama #İletişim #İlişkiYönetimi #BakışAçısı #KişilikÖzellikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendi Enneagram Kişilik Tipini, sağlıklı ve sağlıksız kişilik özelliklerini, otomatik davranış kalıplarını, kör noktalarını ve motivasyon kaynaklarını öğrenir.
Anlar: Farklı kişilik tiplerinin dünyayı nasıl algıladıklarını ve bu bakış açılarının ilişkileri nasıl şekillendirdiğini anlar.
Yapar: Kendini ve çevresindekileri daha objektif bir şekilde değerlendirebilir, farklı kişilikteki kişilerle daha rahat iletişim kurabilir ve iş ortamındaki çatışmaları azaltabilir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, kişisel farkındalığını artırmak ve iş ortamındaki ilişkilerini güçlendirmek isteyen herkes katılabilir.

İÇERİK

 • Kendini Tanıma ve Gözlemleme
  • Bireysel ve grup çalışmaları
 • Otomatik Davranış Kalıpları Nasıl Oluşur, Yaşamımızı Nasıl Etkiler?
 • Enneagram Kişilik Tipleri Metodolojisi
  • 9 Farklı Kişilik Tipinin Sağlıklı ve Sağlıksız Özellikleri
  • Dünyaya Bakış Açıları
  • Önem Verdikleri Kavramlar
  • Kör Noktaları
 • Farklı Bakış Açılarını Anlama
  • Aynı Konuya Dokuz Farklı Açıdan Yaklaşım
  • Grup Çalışması
 • Enneagram Tiplerinin Stres/Güven Durumunda Sergiledikleri Davranışları
  • Stres Faktörleri
  • Motivasyon Faktörleri
 • Enneagram’ın Kullanıldığı Alanlar
  • Kişisel Farkındalık
  • Kurumsal Çalışma Yaşamı
  • İlişki Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi ve Optimizasyonu, Performans Geliştirme,
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme

NOT

Bu eğitim öncesinde katılımcılara Enneagram Kişilik Envanteri uygulanmaktadır, sonuçları eğitim sonunda katılımcılar ile paylaşılmaktadır.