Liderlikte Kendini Yönetmek


foto

AMAÇ

Bu eğitimde kendini yönetme becerisi üzerinde durulacaktır. Birey, eğer liderlik arzusunda ise o vakit kendini yönetmek becerisini en üst seviyeye çıkarmalıdır. Bilen hükmedendir, aksi halde tesadüfi ve sürdürülebilirliği tartışmalı bir durum yaratır. Zamanını yönetmekten, zor kişilikleri yönetmeye kadar etkili olan kendini yönetmek becerisi, başarının ve sürdürülebilirliğin temel taşıdır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Kendini Yönetmek #Kendilik Bilinci #Benlik Psikolojisi #Kendini Bilmek #Kendini Denetlemek #Kendi Kendini Harekete Geçirme #Ötekini Fark Etmek #Farklılıkları Yönetmek #Sınır Oluşturmak #Kaygı Yönetimi #Spontanlık Farklılıkları Farketmek #Kendini Yönetmek #Ilişki Yönetiminde Sürdürülebilir Başarı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Liderlikte neden kendisini yönetmesi gerektiğini, kendini yönetmeye dair geçmişten kalan çelişkileri, kendini neden bilmesi gerektiğini, kendini denetlemeyi, liderlik için beklemenin yüklerini, ötekinin onay ya da manüpilasyonunun ne demek olduğunu, etkilerini ve nasıl baş edeceğini, empatiye neden sıkışmaması gerektiğini, rolden role esnekliği ya da yaşamın yöneteni olmak için yolları, ötekini yönetmeyi, hayatı ve ilişkileri yönetmeyi ve önemini bilir.
Anlar: Kendini bilmekten ötekini yönetmeye kadar liderlik ettiği grup ve alanlarda, kendini yönetme becerileri ve bunun önünde yarattığı kişisel zorlukları ve nasıl baş edebileceğini anlar.
Yapar: Lider olduğu grup devinimlerinden bağımsızlaşıp, analitik ve stratejik aralıkta süreç ve ilişkileri yönetir, kendini tanır, kendini denetlemek için çalışır veya yollar arar, ötekinin zorluklarından kendini sıyırır ve bağımsız hareket eder, insanın sıkışma nedenlerini farkeder, tüm yaşam rollerinde kendini yönetir.

HEDEF KİTLE

Eğitim, bireysel farkındalığını arttırmak ve yönetmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Kendini Başka Bir Yoldan Tanımak
  • Liderlik ve Liderlikte Kendini Neden ve Niçin Yönetmek Gerekir?
  • Kendini Bilmek için Bir Yol
  • Kendini Denetlemek
  • Ötekinin Onay ya da Manipülasyonundan Sıyrılmak
  • Ötekine Dokunmak İçin Kendini Terk Etmek
  • Rolden Role Esneklik ya da Yaşamın Yöneteni/ Lideri Olmak
  • Ötekini Yönetmek
  • Hayatı ve İlişkileri Yorumlamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Esneklik, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Vizyon ve Değerlerle Liderlik