Süreç Modelleme Analiz ve Tasarım


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile kurumların iş yapma disiplinlerinin temelini oluşturan süreçlere sistematik bakış açısıyla yaklaşılarak, daha etkin ve verimli süreçlerin oluşturulması ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Süreç Yönetimi #Süreç Metodoloji #Modelleme #Analiz #Tasarım

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Süreçleri belirler ve tanımlar, Süreçlerle ilgili rol ve sorumlulukları bilir. Kurumsal süreç haritasını oluşturmayı öğrenir. Performans ölçüm metriklerini ve performans kriterlerini belirler.
Anlar: Süreç yönetim temel ilke ve kavramlarını anlar ve ortak bakış açısına sahip olur. Süreç yönetimi sistematik yaklaşımını anlar.
Yapar: Süreç yönetim sistematiği kapsamında süreçlerin etkin ve verimli yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime süreç yönetim disiplinlerini uygulayanlar, planlayanlar, iş birimi çalışanları, yönetici ve uzmanlar, bilgi ve iletişim teknolojileri yöneticileri ve uzmanları, iş analistleri, iş mimarları, proje yönetim üyeleri, proje yöneticileri, takım liderleri ve üyeleri, kurumsal sorunlarına çözüm bulmak isteyenler katılabilir.

İÇERİK

 • Süreç Yönetimine Giriş
  • Süreçlerle Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi
  • Temel Kavram ve Prensipler
  • Organizasyonel Yapı (Rol Ve Sorumluluklar)
 • Süreçleri Sınıflandırma, Süreçleri Belirleme
 • Süreç Hiyerarşisi Oluşturma
  • Süreç Tanım Formu Oluşturma
  • Süreç Tanımlama
 • Süreç İş Akış Şeması Oluşturma
  • Süreç Haritası Oluşturma
 • Süreç Analizi
  • Süreç Metriklerini Oluşturma
  • Süreç Performans Kriterlerini Belirleme
  • Süreç Yönetim Sistemi
 • İyileştirme ve Uygulama
  • Süreç Olgunluk Matrisi
  • İç ve Dış Denetim

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Analiz, Planlama, Koordinasyon, İzleme ve Kontrol
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Süreç Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: