MS Project 2016


foto

AMAÇ

Proje zaman ve maliyet yönetiminde kullanılan en yaygın araçlardan biri olan MS Project`in PMI metodolojisine uygun şekilde kullanılabilmesini sağlayarak daha efektif ve başarılı Proje Yönetimi`ne katkı sağlamak eğitimin temel amacıdır. Katılımcıya temel proje yönetim ilkeleri ile MS Project kullanarak kapsam, zaman, maliyet planları hazırlama ve planların takibini yapma konusunda uzmanlık sunulacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Proje Yönetimi #Proje #Metedoloji #Zaman #Maliyet #Risk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proje zaman ve maliyet yönetimi PMI süreçlerini MS Project aracı üzerine uygulamayı bilir.
Anlar: Proje yönetiminin kapsam, zaman ve maliyet yönetim bilgi alanlarını anlar.
Yapar: MS Project'i planlama ve proje yönetim uygulamalarında kullanabilir.

HEDEF KİTLE

Proje yöneticileri, planlama departmanı ve proje yönetimi zaman, maliyet yönetimi ve raporlamada görev alan herkes katılabilir. Proje yönetimi eğitimi almış olmak anlamayı kolaylaştırır.

İÇERİK

 • Veri Girişi ve İzleme Yöntemleri
 • Takvimleri Tanımlama
 • Project Customize Seçenekleri  
 • Proje Başlatma ve WBS  
 • Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi
 • Work Breakdown Structure (WBS) Oluşturma ve WBS Analizi 
 • Bağımlılıklar 
 • Bağlantı Seçenekleri
 • Lag ve Lead Time Nedir ve Nasıl Kullanılır
 • Bağımlılıkların Oluşturulması   
 • Zaman ve Maliyet Tahminleme 
 • Tahminleme Teknikleri
 • Tahminleme Avantaj ve Dezavantajları
 • Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere Atanması
 • Proje Analizi  
 • Genel Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
 • Aktivite ve Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor İnceleme
 • Kritik Yol (CPM) ve PERT 
 • Kritik Yol’un Tanımlanması ve Önemi
 • Örnek Projede Kritik Yol’un İncelenmesi
 • Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk
 • Kritik Yol’a Göre Efor Ve Maliyet  
 • PERT ve İstatistiksel Yaklaşım
 • Overallocation 
 • Kaynaklara Ait Efor – Maliyet İzlenme
 • Kaynaklara Fazla Mesai Atama, İş Günü Saatlerini Değiştirme ve Seviyelendirme
 • Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Metodları  
 • Proje Kontrolü 
 • Baselining (Temellendirme)
 • Gerçekleşme Verilerinin Project'e Girişi
 • Gerçekleşen İle Planlanan Arasındaki Fark Analizi  
 • Standart Rapor Formatları
 • İhtiyaca Göre Rapor Oluşturma 
 • Kazanılmış Değer Analizi (EVA)
 • Proje Performansı 
 • Periyodik Olayların Girilmesi
 • Görüntü – Tablo – Filtre Oluşturma
 • Menubar Değiştirme, Form Yaratma, Gannt Chart Veri İzleme
 • Alternatif Projeleri Maliyet ve Süre Açısından Karşılaştırma 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.