Türkiye Bankacılık Sisteminin Dünü, Bugünü ve Geleceği (Tarihçe; Güncel Durum ve İleriye Yönelik Projeksiyon)


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcılara Türkiye bankacılık sisteminin tarihsel gelişimini anlatmak ve güncel durumunun stratejik analizini yaparak geleceğe yönelik projeksiyonu hakkında bilgilendirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Türk Bankacılık Sektörü #Türkiye Finans Sistemi # Stratejik Analiz

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık sektörünü, piyasa koşullarını ve bankacılık ürün ve hizmetlerini bilir.
Anlar: Finans ve bankacılık sektörünü, çalışma prensiplerini, rekabet koşullarını ve dünyadaki gelişmeleri anlar ve takip eder.
Yapar: Bankacılık sektörünün sunduğu ürün ve hizmetleri kullanarak, bireysel ve kurumsal müşterilere piyasa ve rekabet koşulları içerisinde, kurumuna, maksimum fayda, pazar payı ve geliri sağlayacak şekilde sunar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, üç yıl ve daha üzeri tecrübeye sahip, uzman, teftiş kurulu üyeleri, müdür yardımcıları ve yöneticiler katılabilir.

İÇERİK

 • Tarihsel Gelişme
  • Cumhuriyet Öncesi Banka Sektörü
   • Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bankerler
   • Ziraat Bankası'nın Kuruluşu
   • Emniyet Sandığı
  • Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Sektörü
   • 1923-1932 Milli Bankacılık Dönemi
   • 1933-1944 Büyük Devlet Bankaları Dönemi
   • 1945-1960 Özel Bankaların Kurulması
   • 1960-1980 Planlı Dönem
   • 1980'ler Dışa Açılma Dönemi
   • 1990-2000 Küreselleşme ve Kriz Dönemi
 • Türkiye Bankacılık Sistemi Güncel Durum
  • Ticari (Mevduat) Lisansı ve Bankalarımız
  • Yatırım ve Kalkınma Lisansı ve Bankalarımız
  • Katılım (İslami) Banka Lisansı ve Bankalarımız
 • Sermaye ve Rezervler
 • Mevduat
 • Finansman Bonosu
 • Eurobondlar ve Tahviller
 • Muhabir Banka Kredileri
 • Sendikasyon Kredileri
 • V.D.M.K 
 • Toplam Aktifler, Toplam Pasifler, Özkaynak, Aktif Karlılığı ve Özkaynak Karlılığı
 • Son Beş Yıllık Gelişme ve Analiz
  • Türk Banka Sisteminin Avantajları ve Potansiyel Tehditler
  • Türkiye’de 1994 ve 2001 Krizlerinin Sektöre Etkisi ve  Analizi 
  • Global Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörüne Etkisi - Basel III
  • Finans Sektöründe Denetim ve Düzenleme
  • BDDK ve İlgili Kurumlar
  • Diğer Ülkelerdeki Modeller ve Uygulamalar
  • Banka ve Finansal Kurumlarda Değişimi Sağlayan Faktörler ve Önemi
 • Türk Bankacılık Sisteminin Geleceği
 • Gelecekte Beklenen Rekabet Koşulları
 • Dijital Dönüşüm ve Mobil Bankacılıktaki Gelişmeler
 • Fintech Firmalarının Çalışmaları ve Sektöre Etkisi
 • Sektöre Potansiyel Yeni Girişler ve Muhtemel Çıkışlar
 • İslami Bankacılık – Global ve Türkiye’deki Gelişmeler, Pazar Payları ve Projeksiyon

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme, İletişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Analiz, Global Zeka, İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Gelecegi Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik