CoResolve Katılımcı Liderlik Eğitimi


foto

AMAÇ

CoResolve Katılımcı Liderlik Eğitimi, Derin Demokrasi "Lewis Metodu"nun özellikle liderler ve yöneticiler tarafından uygulamasına yönelik olarak geliştirilmiştir. Amacı liderlere ve yöneticilere pratik araçlar ve temel teorik bilgiler sunarak iş ortamlarında direnişten işbirliğine geçmelerini kolaylaştırmaktır. İki günlük bu eğitim oldukça deneyimseldir. Öğrenilenler eğitimde pratik edilmeye başlar ve takiben hemen hayata geçirilebilecek niteliktedir.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Karar Verme # Çatışma Yönetimi # İşbirliği #Dahiliyet #Derin Demokrasi Yöntemi #Fasilitasyon #Takım çalışması

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekibindeki ikili tartışmaları ve büyük ekip tartışmalarını yönetmeyi bilir, az konuşanları konuya dahil etmeyi ve kararlara gösterilen direnci erken teşhis etmeyi bilir.
Anlar: Grup dinamiklerini anlar, liderler olarak başkalarının alternatif görüşlerini duyabilme, sizin de alternatif görüşünüzü daha rahat dile getirebilmenin önemini anlar.
Yapar: Daha verimli toplantılar yönetir, takımla daha bilge, inovatif ve herkesin sahipleneceği kararlar alabilir, fikirleri her yönüyle münazara eder ve karara bağlar, ikilemde kaldığında kendi başına karar verebilir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, ekip yöneten ve ekiple karar alan yönetici seviyesi ve üstü katılımda bulunabilir.

İÇERİK

  • Takımın Bilinç Altı
  • Direniş Çizgisi
  • Dört Adımda Karar Alma
  • Toplantının Başı/Sonu
  • İletişim Hataları
  • Let’s Talk İkili Diyalog
  • Münazara
  • Kısır Döngüler
  • Rol Teorisi

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Değişim ve Düşünce Liderliği