Bilişim ve Teknoloji Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde; Bilişim Hukuku ve diğer hukuk dalları ile arasındaki bağlantı, bu alanı diğer alanlardan ayıran ilke ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile organik bağına değinildikten sonra, günümüzde artık her biri bilişim hukuku altında ayrı uzmanlık alanlarına dönüşmüş alanlar hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların Bilişim Hukuku hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bilişim Hukuku #Hukuksal Farkındalık #Teknik Farkındalık #Uyum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İnterdisipliner bir alan olarak Bilişim Hukuku'nun, bilgi ve iletişim teknolojileri ve diğer hukuk alanları ile kesiştiği veya ayrıldığı noktaları, bu alanın alt dallarını bilir.
Anlar: Karar verme süreçlerinde Bilişim Hukuku'nun perspektifi ile olayın değerlendirilmesi gerektiğini anlar.
Yapar: Bilişim Hukuku bilgisi ile uyum, sorun çözme, süreç geliştirme çalışmalarını yürütür.

HEDEF KİTLE

Eğitime, BT, finans, hukuk, denetim, risk, iş geliştirme ekiplerinden çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Bilişim Hukuku
  • Bölümleri ve İlkeleri
  • Diğer Hukuk Dallarından Farkı ve BT Teknolojileri ile Organik Bağı
 • Bilişim Hukukunun Alt Dalları
  • Elektronik İmza
  • Kayıtlı e-Posta
  • Dijital Şirket (e-Genel Kurul, İnternet Sitesi Zorunluluğu)
  • Adli Bilişim
  • Sayısal Muhasebe: e-Fatura/ e-Defter/ e-Arşiv
  • Elektronik Ticaret (e-Ticaret)
   • e-Ticaretin Teknolojik ve Hukuki Altyapısı
   • e-Ticaret Sözleşmeleri
   • e-Ticarette Banka ve Kredi Kartlarının Uygulaması
   • Elektronik Haberleşme Kanununun e-Ticarete Etkisi
   • e-Ticarette Reklam
  • Bilişim Suçları
  • Kişisel Verilerin Korunması
  • E-tebligat
  • Biyometrik Yöntemler
  • İnternet İçerik Hukuku (5651 sy. Kanun)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: