Üst Yönetime Sunumda Kritik Başarı Faktörleri


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, katılımcıların sunum hazırlarken ve sunarken yaptıkları hataların farkına varmaları ve sunum becerilerini geliştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Başarılı Sunum #Etkin Konuşmacı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Başarılı sunumun tekniklerini ve gereklerini bilir.
Anlar: Kötü sunumun olumsuz sonuçlarını anlar.
Yapar: Etkin ve yalın sunum yapar.

HEDEF KİTLE

Sunum tekniklerini geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Üst Yönetime, Komiteye Sunumun Temel Özellikleri
 • Sunumlarda Sık Rastlanan Hatalar ve Hatalardan Arınma Yolları
 • Yalın Sunum Hazırlama ve Başarılı Sunuma dair Pratik İpuçları
 • Pratik Sunum Hazırlama
  • Sunum Öncesi Hazırlıklar
  • En Etkin Sunum = En Yalın Sunum
  • Prova
  • Sorulara Hazırlık

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlere Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.