2021 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları


foto

AMAÇ

Küresel finans piyasalarında önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde Türk bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları da etkili olmaktadır. Eğitimde; 2021 yılı içinde, küresel ve yurt içi makro ekonomik görünümün yanı sıra, önemli Merkez Bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu gelişmelerin Türk banka bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Küresel Piyasalar #Politik Gelişmeler #Jeopolitik Gelişmeler #Finansal Piyasalar #Para Politikaları #Ekonomik Göstergeler #Ülke Riski #Piyasa Riski #Merkez Bankaları Kararları #Dereceleme Kuruluşları #Banka Bilançoları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Küresel piyasalar ve yurt içi piyasalardaki gelişmeleri nasıl izleyebileceğini bu verilerden risk yönetiminde nasıl yararlanabileceğini bilir.
Anlar: Küresel sistemin dinamiklerini, piyasalardaki gelişmelerin kaynak ve risk yönetimlerindeki etkilerini, Merkez Bankalarının uyguladıkları farklı para politikalarının nedenlerini, bunların banka bilançolarında yaratacağı sonuçları anlar.
Yapar: Yurt dışı ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerin yaratacağı maliyet ve karlılık unsurlarını risk yönetimi için değerlendirebilir, işlem verimliliğini ve banka karlılığını koruyucu sonuçlar yaratabilir.

HEDEF KİTLE

Şube, Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlükten konu ile ilgilenen çalışanlar ve yöneticilerin katılımına uygundur. En az beş yıllık deneyime sahip katılımcılar için faydalı olacaktır.

İÇERİK

 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
 • Türkiye’nin Ekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
  • Enflasyon, Büyüme, Kamu Bütçesi, Ödemeler Dengesi
  • Cari Açık 
  • Yakın Gelecekte Cari İşlemler Dengesi Üzerinde Etkili Olabilecek Risk Unsurları
  • Parite Gelişmelerinin Cari İşlemler Hesabı Üzerindeki Etkileri 
  • Jeopolitik Etkilerin İhracata Yansımaları
  • Cari Açığın Finansman Yöntemleri
  • Sıcak Paranın Banka Sektöründeki Etkileri
 • Sermaye Akımlarını Yönlendiren Kararlar
  • Dereceleme Kuruluşları Kriterleri
  • Para Arzındaki Değişimlerin Olası Sonuçları
 • Merkez Bankaları Politikaları
  • FED, AMB VE TCMB’nin Uyguladığı Politikalar 
 • Yurtdışı ve Yurtiçi Gelişmelerin Banka Bilançolarına Etkileri
  • Kredi/ Mevduat Oranı
  • Faizlerdeki Hareketlerin Etkileri
  • Kurlardaki Hareketlerinin Etkileri 
  • Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkileri 
  • Karlılığa Etkileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak