İş Yerinde Mutluluğun Bilimi


foto

AMAÇ

Mutlu olma hissinin hayatımızdaki en pozitif deneyimlerden birisi, hatta çoğu zaman ulaşmak istediğimiz amaç olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu hissi işyerinde hissettiğimizde neler oluyor dersiniz?

-2 kat verimli çalışıyoruz
-6 kat enerjik hissediyoruz
-Diğerlerinin 10`da biri kadar hastalık izni alıyoruz
-Mevcut iş ve pozisyonumuzda 2 misli daha uzun kalıyoruz.

Son yapılan bilimsel araştırmalara göre, günümüzün stresli, anlık değişen ve sürekli baskı altındaki hizmet ekonomisinde en önemli yetkinlikler olan inisiyatif alma, self motivasyon, yaratıcı düşünme, azim, zor koşullara dirençli olma, dayanıklılık için son derece gerekli `iç güçler` dir. Resilient (esnek ve dayanıklı) olmamızı sağlayan bu güçlere psikolojik kaynaklar ismini veriyoruz. Nasıl kuruluşların ürettiği çıktıyı artırmak güçlü insan kaynakları ile mümkün ise, güçlü insan kaynağı da, güçlü psikolojik kaynaklara sahip kişilerin kurduğu güçlü ilişkiler olan sosyal kaynaklar ile mümkündür.
Bu eğitimde çalışanlara, en güncel ve bilimsel araştırmalara dayanarak `işyerinde mutlu olma` nın her şeye rağmen kendi ellerinde olduğunu anlatıyor ve bu noktaya gelebilmeleri için gerekli bilimsel araçları uygulamalı olarak aktarıyoruz.

ODAK NOKTALARI

#Kendi Kendini Motive Edebilmek #İşyerinde Mutlu Olabilmek #Değişimle Baş Etmek #Bu Çağda İşimiz Ve Kariyerimiz İçin Gerekli İç Gücünü Kazanmak (Resilience)

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:
Anlar:
Yapar:

HEDEF KİTLE

Günümüzün dünyasında işyerinde kendi mutluluk ve motivasyonunu sağlamak/artırmak isteyen, bunun için en güncel ve bilimsel psikolojik araçları öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

İÇERİK

&  Bölüm 1: Bugünün sürekli değişen dünyası ve biz

Ø Değişimin psikolojik etkileri: Mutsuzluk ve ümitsizlik

Ø Değişimin üzerimizdeki paralize edici etkileri ve harekete geçmeniz zorlaşması

Ø Hızlı değişime rağmen motivasyonumuzu koruyabilmek

 

&  Bölüm 2: İşyerinde Mutluluğun Bilimi

Ø Science of Happiness at Work’’™ araştırmaları temel alan ve uygulamalara dayanan bir modeldir. Bu model, 5C olarak adlandırılan 5 temel bileşenden oluşur:

ü Contribution (Ne katkı sağladığınız)

ü Confidence (Kendinize inancınız)

ü Commitment (Uzun vadeli adanmışlığınız)

ü Culture (Kurum kültürüne uyumunuz)

ü Conviction (Kısa dönem motivasyonunuz)

 

Ø 5 anahtar bileşen dışında tüm organizasyonu etkileyen 3 faktör daha bulunur:

ü Trust: Organizasyona güven duyma

ü Pride: Organizasyonda çalışmaktan gurur duyma

ü Recognition: Organizasyon tarafından tanınma/onaylanma

ü Bu çıktıların hepsinin birbiri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan bileşenlerdir ve bir ekosistem gibi çalışanları birbirine ve kuruma bağlar.

ü Achieving your potential: Bütün bunların neticesinde de birey kendi potansiyeline ulaşır.

 

&  Bölüm 3: Mutluluk ve proaktif davranış

Ø Mutluluğa ilk adım: Proaktif ve engelleri aşan zihin yapısı nedir?

Ø İşe yaramayan reaktif bakış açısı nedir?

Ø Resilience (Ruhsal Koruyucumuz) Nedir?

Ø Resilient insan nasıl davranır? Özellikler nelerdir?

 

&  Bölüm 4: Zihinsel Engellerle Başetmeyi Öğrenmek

Ø Öğrenilmiş çaresizlik ve öğrenilmiş iyimserlik kavramları

Ø Olumsuz düşünce alışkanlıkları ile baş etmek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler:
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: