Dijitalleşmenin Finansal Yansımaları


foto

AMAÇ

Değişen dünyada teknolojiye uyum sağlayan firmaların ayakta kaldığı göz önüne alındığında dijitalleşme önem kazanmakta. Bu nedenle, eğitimde katılımcıların dijitalleşme konusunda bilgi sahibi olmaları ve dijitalleşmenin finansal yansımalarını anlamaları amaçlanmakta. Örneğin sürücüsüz araçların ekonomileri nasıl etkileyeceğini, aralarında para alışverişi yapan iki aracın finansal işlemleri nasıl gerçekleştireceğini kavramaları hedeflenmekte. Ayrıca katılımcıların dijitalleşen dünyada finans sektörünün nasıl bir konumda olacağı konusunda fikir sahibi olmaları, kurumlarında yapılabilecek teknolojik değişiklikler konusunda fikir yürütmeleri amaçlanmakta.

ODAK NOKTALARI

#Dijitalleşme #Teknolojik Trendler #Blockchain #Kriptoparalar #ICO #Dijital Şirketler #Teknoloji ve Finans Sektörü #Yeni Ekonomi Modelleri #Yeni Bankacılık #Siber Güvenlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Endüstri 4.0'ı ve dijital dönüşümü bilir.
Anlar: Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün finans sektörüne etkisini anlar.
Yapar: Kurumunun dijital dönüşümüne katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Dijitalleşmenin getirdiği finansal değişiklikler konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, teknolojinin finansal etkilerini merak eden herkes eğitime katılabilir.

İÇERİK

 • Endüstri 4.0
  • Dünya’da veTürkiye’de Endüstri 4.0
  • Nesnelerin İnterneti (IOT)
  • Yapay Zeka
  • Arttırılmış/Sanal Gerçeklik
  • Robotik
  • Büyük Veri Analitiği
  • Mobilite
 • Dijital Dönüşüm 
  • Dijital Karmaşa
  • Kurumlarda Dijital Dönüşüm
  • CDO (Chief Digital Officer) Kavramı
  • Dijital Strateji
  • Dijital Dönüşümün Uygulanması
 • Finans ve Endüstri 4.0
  • Endüstri 4.0 ile Gelen Finansal Değişimler
  • Endüstri 4.0’ın Finansal Kurumlara Etkisi
  • Fintechler
  • Endüstri 4.0’a Uygun Bankacılık
  • Bankacılıkta Dijital Dönüşüm
  • Blockchain
  • Siber Güvenlik
 • Gelecek
  • Gelecekte Olmak
  • Fikirleriniz
  • Öngörüleriniz

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme iştahı, öğrenmeye açıklık), Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri