Bankacılığın Geleceğine Hazırlık İçin Liderlik 4.0


foto

AMAÇ

Eğitim; katılımcıların değişim ortamında (hem X, Y ve artık Z nesli, hem de çok farklı kültürdeki) çalışanlarını iyi yönetebilmelerini, liderlik yapabilmelerini, doğru delegasyon, ikna, etkileme, yönlendirme, karar verme, stres yönetimi ve motivasyon tekniklerini öğrenmelerini ve işlerinde uygulamalarını amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Değişime Açıklık ve Uyum #Vizyon #Liderlik #Kendini ve Ekibi Motive Edebilmek #Performans ve Yetenek Geliştirmek #Fırsatları Değerlendirmek #Güven Yaratmak #İlişkileri ve Farklılıkları Yönetmek #Çalışan Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değişen piyasa koşullarını izler, bunların bankacılığa ve yönetime etkilerini bilir. Farklı çalışanlardan sinerji oluşturmayı ve onlara farklı yönetim stilleri uygulamayı bilir. Kurumsal ve kişisel başarı arttırma yöntemlerini bilir.
Anlar: Değişen konjonktürleri ve piyasa şartlarını ve bunların bankacılığa/ yönetime etkilerini anlar. Değişim yönetiminin farklı dinamiklerini kavrar.
Yapar: Değişimi anlar ve fırsatları değerlendirir. Kendisinin ve ekibinin motivasyonunu arttırır. Yönetici olarak kendisinin ve ekibini geliştirir ve geri bildirim karşısındaki duygusal direncini aşabilir. Çatışmaları yönetebilir, ikna edebilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Değişim Dinamikleri ve Endüstri 4.0 (Ekonomi 4.0)
  • Piyasalar ve Bankacılık: Bankacılığa ve Yönetime Etkileri
  • Değişen Dünyada Liderlik, Koç Tipi Yöneticilik ve Motivasyon Sağlama
  • Blockchain'in ve Alternatif Paraların Bankacılıkta Yaratabileceği Değişim
 • Değişime ve Gelişime Direnci ve Konfor Alanını Aşma
  • Kişilerin Niçin Konfor Alanı Vardır? 
  • Yeni Şartlar için Yetkinlik Gelişimi
  • Değişim Eğrisi: Geri Bildirim Nasıl Verilir? 
  • Değişim Eğrisi ve Değişen Şartlarda Liderlik (Uygulama)
 • Kendimi ve Ekibimi Tanıma, Motive ve İkna Etme
  • Ebeveyn- Yetişkin- Çocuk Stilleri ve Bunları İşe/ Ekibe Uygulama
  • Değişen Dünyada Sorunları Yetişkin Stili ile Çözmek
  • Karşımızdakinin Değerlerini Anlayarak İkna Edebilme (Uygulama)
 • Delegasyon Nasıl Yapılmalı ve Koç Tipi Yöneticilik
  • Delegasyon Stilleri ve Dörtlü Delegasyon Modeli
  • Koç Tipi Yöneticilik Modeli
 • Ekip İçi ve Bölümler Arası Çatışmaların Yönetimi
  • Çatışmaların Dinamikleri ve Nedenleri
  • Çatışma Yönetimi Teknikleri 
  • Zor Kişilerle Çatışmalar ve Yönetimi
 • Oyun Teorisi
 • Yeni Nesil Yönetimi
  • Yeni Neslin Özellikleri: Kırılganlık, İş-Özel Yaşam Dengesi, Motivasyon, Yaratıcılık
  • Yeni Neslin Yönetimde Nelere Dikkat Edilmeli
 • Liderlikte Hikayeciliğin Gücü 
  • Kurumlarda ve Liderlikte Hikayenin Önemi ve Gücü 
  • Doğru Hikayeyi Belirlemek, Anlatmak ve Aidiyet Yaratmak
  • Metaforu Belirlemek ve İşe/ Kuruma Uygulamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Merak, Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme, Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme ve Değerlendirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, İkna, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği