Sıra Dışı Başarı Bilimi


foto

AMAÇ

Eğitimde; başarı, öğrenilebilen ve sürdürülebilir bir bilim olarak ele alınmakta ve sıra dışı başarıya ulaşmak için başarının anahtarları 17 ilke çerçevesinde aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mesleki Gelişim #Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi #İletişim #Güven Yaratma #Kendine Liderlik #Merak ve Keşfetme #Müşteri Duyarlılığı #Takım Çalışması ve İşbirliği #Analitik Düşünme ve Yaratıcılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sıra dışı başarıya ulaşmanın bilimsel yöntemlerini ve yöntemleri sürdürülebilir kılmayı bilir.
Anlar: Sıra dışı başarıya ulaşanlar arasına girmek için 17 sıra dışı başarı ilkesini uygulamak gerekliliğini ve bunun kendi elinde olduğunu anlar.
Yapar: Sıra dışı başarıya ulaşmak için, mutlak kesinleşmiş amacını belirler. 17 başarı ilkesi ile belirlenen amaç doğrultusunda ilerler. Pozitif zihinsel tutum alışkanlığını kazanır. Mutlak amacın yaşama geçirilmesi için beyin gücü birliğini kurar. Yaratıcı vizyonunu oluşturur. Yenilgi ve zorluklardan sonra da sıra dışı başarıyı yakalar. Liderlik, kişisel inisiyatif, öz disiplin, doğru ve odaklı düşünme, zaman ve para yönetimi becerilerini geliştirir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Başarı ve Sıra Dışı Başarı Kavramları, Farklılıkları
 • Sıra Dışı Başarının 17 İlkesi
  • Mutlak Amaç                                                
  • Beyin Gücü Birliği
  • Çekici Bir Kişilik Geliştirmek                        
  • Aktif İnanç
  • Fazladan Çapa Sarf Etmek                          
  • Kişisel İnisiyatif
  • Pozitif Zihinsel Tutum                                   
  • Coşku
  • Öz Disiplin                                                    
  • Doğru Düşünme
  • Odaklı Düşünme                                                      
  • Ekip Çalışması
  • Yenilgilerden ve Zorluklardan Ders Almak  
  • Yaratıcı Vizyon
  • Bütünsel Sağlık                                                       
  • Zaman ve Para Yönetimi
  • Alışkanlıkların Gücü
 • Uygulama Yöntemleri ve Sürdürülebilirlik

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı,Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi / Optimizasyonu, Performans Geliştirme,Koç Yönetici, Sorumluluğu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme