Veri Analizi için SQL


foto

AMAÇ

Veriye erişimi demokratikleştirmenin en etkin yöntemi çalışanlarının veri okur-yazarlığını artırma ve veri erişimi yöntemleri konusunda eğitimlerden geçmektedir. Yapılandırılmış verilerin çok büyük bir bölümü veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi Sistemlerinde saklanmaktadır. Yine yeni nesil büyük veri sistemleri de SQL benzeri sorgu dilleri ile erişim sağlamaktadır. Bu nedenle veri analizi yapacak kişilerin SQL`i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir.
Eğitimin amacı katılımcıların SQL kullanım becerilerini geliştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#Veri Analizi #Veri Transformasyonu #Veri Tabanı Sistemleri #Büyük Veri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri analizi amacı ile SQL dilinin etkin bir şekilde kullanılmasının önemini bilir.
Anlar: Veri tabanı sistemlerinin fonksiyonlarını ve veriyi erişilebilir kılmadaki rollerini anlar.
Yapar: Veri analizi için gerekli olan adımları ve kullanılacak olan SQL bileşenlerini belirler.

HEDEF KİTLE

Eğitime, iş analistleri, veri bilimi ve veri madenciliği uzmanları, analitik ve operasyonel CRM, kredi analitiği, risk yönetimi ekipleri çalışan ve yöneticileri, veri analizi ve iş analitiği çözümleri ile ilgili çalışan bilgi teknolojileri çalışanları, görevleri nedeni ile veriye direkt erişerek analiz yapma ihtiyacında olan diğer ekip çalışan ve yöneticileri katılabilirler.

İÇERİK

 • Veri Tabanı Sistemleri ve SQL’in Tarihçesi
 • SQL’in (Structured Query Language) Özellikleri
 • Birden Fazla Tabloya Erişim
 • Grup Operasyonları
 • Alt Sorgular
 • SQL Fonksiyonları
 • Küme Operasyonları
 • Hiyerarşik Sorgular
 • NULL Değerler ile Başa Çıkma
 • Veri Tabanı Programları (Prosedür, Paket ve Fonksiyonlar)
 • Analitik Fonksiyonlar
 • SQL ile İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık, Öğrenme Stratejileri

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı gerçekleşecektir.