Zor Kişilerle Kolay Anlaşın Psikolog Gözüyle Kişilik Özellikleri


foto

AMAÇ

Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar ayrı kişilik vardır ve tüm kişilik özellikleri birbiriyle uyum içinde kalamayabilir. Bazı insanların varlığı bile bize huzur verirken, bazılarıyla aynı ortamı paylaşmak o kadar da kolay değildir. Fakat çalıştığımız yerlerde gün boyu bize hiç benzemeyen insanlarla ilişki kurmak ve ortak bir hedefe hizmet etmek durumundayız. Eğitimde; zor kişilerin tutumlarını kişiselleştirmeden işbirliği yapma, ilişkileri yönetme ve nerede "hayır" ve "dur" denmesi gerektiği konularına değinilecektir.

ODAK NOKTALARI

#Psikoloji #Kişilik Özellikleri #Zor Kişiler #İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zor kişilerin hangi özellikleri taşıdıklarını bilir.
Anlar: Kişilik özelliklerinin oluşmasında ne tür etkenlerin rol oynadığını anlar.
Yapar: Zor kişilerle daha rahat iletişim kurabilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kişiliğin Oluşmasındaki Önemli Faktörler
 • Ben Nasıl Ben Oldum? O Nasıl O Oldu?
 • İhtiyaçlarımız
 • Karakter, Mizaç ve Kişilik
 • Kişilik Tipleri
 • Zor Kişilik Tipleri ve Özellikleri
 • Zor Kişilerle Baş Etmek İçin Pratik Öneriler
 • Önce Onları Anlayalım
 • Ne Kadar İzin Vereceğiz?
 • "Dur" Demenin Yolları
 • Grup Dinamikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme