Zor Kişilerle Kolay Anlaşın Psikolog Gözüyle Kişilik Özellikleri


foto

AMAÇ

Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar ayrı kişilik vardır ve tüm kişilik özellikleri birbiriyle uyum içinde kalamayabilir. Bazı insanların varlığı bile bize huzur verirken, bazılarıyla aynı ortamı paylaşmak o kadar da kolay değildir. Çalıştığımız yerlerde gün boyu bize hiç benzemeyen insanlarla ilişki kurmak ve ortak bir hedefe hizmet etmek durumundayız. Muhtemeldir ki, biz onlardan şikayet ederken, onlar da bizden şikayet ediyorlardır. Kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemek ise genelde sorunlara çözüm getirmez. Bize zor görünen kişilerle kolay anlaşmanın yollarını bilsek belki her şey çok daha rahat olurdu. Zor kişilerin tutumlarını kişiselleştirmeden nasıl işbirliği yaparız? Zor kişileri nereye kadar idare etmeliyiz? Nerede ve nasıl "DUR" demeliyiz? Eğitimde bu konular üzerinde durulacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Psikoloji #Kişilik #Zor Kişiler #Kişilik Özellikleri #İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Zor kişilerin hangi özellikleri taşıdıklarını bilir.
Anlar: Kişilik özelliklerinin oluşmasında ne tür etkenlerin rol oynadığını anlar.
Yapar: Zor kişilerle daha rahat iletişim kurabilir.

HEDEF KİTLE

Tüm seviyedeki çalışanlar eğitime katılımda bulunabilir.

İÇERİK

 • Kişiliğin Oluşmasındaki Önemli Faktörler
 • Ben Nasıl Ben Oldum?
 • O Nasıl O Oldu?
 • İhtiyaçlarımız
 • Karakter, Mizaç ve Kişilik
 • Kişilik Tipleri
 • Zor Kişilik Tipleri ve Özellikleri
 • Zor Kişilerle Baş Etmek İçin Pratik Öneriler
 • Önce Onları Anlayalım
 • Ne Kadar İzin Vereceğiz?
 • Dur Demenin Yolları
 • Grup Dinamikleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme