Psikolojik Sermaye Özgüven


foto

AMAÇ

Çağımızda bilgi seviyesi ve rekabet arttıkça bununla ters orantılı olarak insanların kendilerine olan güvenleri hızla düşüyor. Üstelik duyguları ile yaşayan insanoğlu için devamlı kendine güvenmek mümkün mü? İnsanoğlu kendine güvenmek ister. İster, çünkü kendini ancak o zaman tam hisseder. Eğitimde, bu en değerli içsel kaynağı anlamak ve doğru dozda kullanabilmek için önemli ipuçları aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Psikoloji #Özgüven #Güvensizlik #Kendine Güvenmek #İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişinin kendine neden güvenip neden güvenemediğini bilir.
Anlar: Bazı insanların kendine nasıl daha fazla güvendiğini anlar.
Yapar: Özgüvenli hissetmede zorlandığı alanlarla daha rahat baş eder.

HEDEF KİTLE

Tüm seviyedeki çalışanlar eğitime katılabilir.

İÇERİK

  • Kişiliğin Oluşmasındaki Önemli Faktörler
  • Özgüven ve Özsaygı
  • Özgüven Nasıl Oluşur?
  • Özgüven ve Kişilik Özellikleri
  • Özgüven Oluşmasını Engelleyen Sebepler
  • Özgüvenin Düşmanı: Kendimizden Şüphe Etmek
  • Hak Ettiğimiz Özgüvene Sahip Olmanın Yolları

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği