Müzakerede Masterclass


foto

AMAÇ

Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılması, insan ilişkilerindeki güvenin yaratılması, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesi ve çözülmesi için gerekli olan becerileri kazandırmayı amaçlar. Kısacası verimli bir şekilde karşılıklı işbirliğine ulaşılabilmesi için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

ODAK NOKTALARI

#İstenilen Amaca Ulaşmak #Kişileri Etkilemek #İkna Etmek ve Yönlendirebilmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Müzakere için etkin hazırlık yapmayı bilir.
Anlar: İkna teknikleri ve çatışma yönetimini anlar.
Yapar: Kişi ve konudan bağımsız etkin müzakere yolu ile istediğini elde eder.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Müzakereye Yaklaşım
  • Neden Müzakere Ediyoruz?
  • Müzakere Sürecinin Temel Unsurları
  • Müzakerelerde Karşılaşılan Temel Sorunlar
 • Müzakere Sürecinde Amaçları Belirlemek
  • Niteliklerine Göre Müzakere Amaçları
  • Çatışan Amaçları Uyumlu Hale Getirmek
 • Müzakerelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Müzakere Sürecinin Aşamaları
  • Müzakere Süreci
  • Müzakere Aşamaları
 • Müzakere Stratejileri
  • Strateji Belirleme Süreci
  • Stratejiyi Etkileyen Faktörler
  • Genel Stratejik Yaklaşımlar
  • Temel Stratejiler
  • Problem Çözme Stratejisi
  • Amaçlara Ulaşma Stratejisi
  • Farklı Stratejilerin Kombinasyonu
 • Müzakere’de Beden Dilinin Temelleri
  • Beden Dili Duygu ve Düşünceleri Nasıl Açığa Vuruyor?
  • Beden Dilini Doğru Çözümlemek için 3 Altın Kural
  • Beden Dilinizle Yalan Söyleyebilir misiniz?
  • Ellerimizi Kullanarak Karşı Tarafı Yanıltmak
  • El Sıkışmada Güç Oyunları
  • Dinleme, Değerlendirme, Eleştiri Jestleri
  • Ayaklar ve Bacaklar
  • Oturma Biçimleri
  • Yalanı Anlamak
  • Gülümseme Neden Bulaşıcıdır?
  • Gülümseme Beyni Nasıl Yanıltır?
  • Sahte Gülümseme ve  Gerçek Gülümseme Farkı
  • Bedenin Yönü
  • Gerçek Duyguların Gizlenmesi
 • Müzakere Taktikleri
  • Saldırgan Taktikler
  • Zorlayıcı Taktikler
  • Saldırgan Olmayan Taktikler
  • Davranışsal Taktikler
  • İrrasyonel Taktikler
  • Taktiklerin Kombinasyonu

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme