Aristo`nun İkna Etme Sanatı


foto

AMAÇ

Katılımcıların, ikna etme kavramı, mantıksal olarak gerekli hususlar, veri toplama, analiz ve bilgiye dönüştürme esasları, etkin iletişim, duygu ve duyulara hitap etme yöntemleri, olumsuzluklardan kaçınma ve bunları olumluya çevirme yöntemleri, kişiliği ön plana çıkarabilme, güven ve özgüven gösterimi konularında yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#İkna #Analiz Etme #Özgüven # Duygu Yönetimi #Olumlu Davranış Geliştirme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İkna etme sanatının temelini ortaya koyan Aristo'nun felsefi yaklaşım ve yöntemini bilir.
Anlar: Aristonun üç aşamalı ikna etme sanatının ayrıntılarını ve günümüz şartlarına uyum sağlama ve geliştirme yöntemlerini anlar.
Yapar: Özel ve iş yaşamında, ikna etmenin ön plana çıktığı her durumda, yapıcı sonuç üzerindeki başarı şansını belirgin olarak arttırır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyn tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İkna Etme ve Aristo
 • İknada Başarısızlık
 • Aristo'nun İkna Üçlemesi (Mantık-Logos, Duygu-Pathos, Kişilik-Ethos)
 • Mantık
  • Veri Toplama, Analiz ve Bilgiye Dönüştürme
 • Duygu ve Duygulara Hitap
  • Yapıcı İletişim
  • Ses ve Beden Dilinin Kullanımı
  • Empati ve Algılama Farklılıkları
  • Olumsuzluklardan Kaçınma ve Olumlu Hale Getirme
  • Koçluk Yaklaşımları
  • Engellerin Aşılması
 • Kişilik
  • Yansıtılan Güven, Özgüven
  • Öfke Kontrolü ve Sabır
 • Uzlaşım

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Değerlendirme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: