Aristo`nun İkna Etme Sanatı


foto

AMAÇ

Katılımcılara aşağıda belirtilen hususlarda kazanım sağlamaktır.
İkna etme kavramı,
Mantıksal olarak gerekli hususlar,
Veri toplama, analiz ve bilgiye dönüştürme esasları,
Etkin iletişim, duygu ve duyulara hitap etme yöntemleri,
Olumsuzluklardan kaçınma ve olumluya çevirme yöntemleri,
Ses ve beden dilinin kullanımı,
Kişiliği ön plana çıkarabilme,
Güven ve özgüven gösterimi,
İkna süreci ve uygulaması,

ODAK NOKTALARI

#İkna etmenin ilkeleri #Ortama,kişiye bağlı olarak ikna yöntemi #İkna yetkinliği açısından kendimizi tanıma ve geliştirme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İkna etme sanatının temelini ortaya koyan Aristonun felsefi yaklaşım ve yöntemini bilir.
Anlar: Aristonun üç aşamalı ikna etme sanatının ayrıntılarını ve günümüz şartlarına uyum sağlama ve geliştirme yöntemlerini anlar.
Yapar: Özel ve iş yaşamında, ikna etmenin ön plana çıktığı her durumda, yapıcı sonuç üzerindeki başarı şansını belirgin olarak arttırır.

HEDEF KİTLE

Her düzeyde çalışan katılabilir.

İÇERİK

 • İkna etme kavramı ve Aristo
 • İkna etmede başarısızlık nedenleri
 • Aristo'nun ikna üçlemesi (mantık-logos, duygu, duyulara hitap-pathos, kişilik-ethos)
 • Mantık (logos)
  • Veri toplama, analiz ve bilgiye dönüştürme
 • Duygu ve duyulara hitap etme (pathos)
  • Yapıcı iletişim
  • Ses ve beden dilinin kullanımı (grup çalışması)
  • Empati ve algılama farklılıkları
  • Duyulara ve duygulara hitap etme (grup değerlendirmesi)
  • Olumsuzluklardan kaçınma ve olumlu hale getirme (grup çalışması)
  • Koçluk yaklaşımları ile uyumun sağlanması
  • Engellerin aşılması
 • Kişilik özellikleri (ethos)
  • Yansıtılan güven, özgüven
  • Öfke kontrolü, sabır
 • İkna süreci (rol oynama)
 • İkna faaliyeti (senaryolu rol oynama)
 • Uzlaşım (grup çalışması)
 • İkna etme çalışması (senaryolu rol oynama)
 • Eğitim analiz ve kazanımların paylaşıldığı odak grup çalışması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme,Proaktif Davranış ve Duygu Kontrolü,İletişim,Güven Yaratma,Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş zamanlı bildirim),Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna,Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: