Basel I-II-2,5-III-IV Düzenlemeleri ve Ekonomi Reel Sektör - Bankalar Üzerindeki Etkileri


foto

AMAÇ

Dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilgi vermek amaçlanmaktadır. BASEL`in şekillendirdiği finansal ekosistemin yeni koşullarının aktarılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata Hakimiyet #Yasal Otorite Yaptırımları #Mesleki Gelişim #Fiyatlama #Operasyonel Verimlilik #Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Basel düzenlemelerini bilir.
Anlar: Basel düzenlemelerinin bankalar, reel sektör ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini anlar.
Yapar: Basel düzenlemelerine uygun risk hesaplamaları yapar. Basel ile gelen sermaye maliyeti ve verimlilik hesaplama ve analizlerini yapar. Sermaye optimizasyonuna katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Risk yönetimi birimleri hariç tüm genel müdürlük ve şube çalışanları katılabilir. Özellikle ticari, kurumsal ve kobi pazarlama, krediler ve mali analiz konusunda çalışanların katılması önerilmektedir.

İÇERİK

 • BIS ve Basel Hakkında Temel Bilgiler
 • Basel Düzenlemeleri
  • Basel I ve Sermaye Yeterlilik Rasyosu
  • 1996 Basel I Revizyonu ve Piyasa Riski Kavramı
  • Basel II Düzenlemeleri ve Üç Ana Dayanağı
  • Basel II Düzenlemeleri ve Entegre Risk- Getiri Yönetimi
  • Farklı Risk Grupları ve Teminatları Olan Kredi Portföyü Uygulamaları
  • BIS Temmuz 2009 Dokümanı
  • 2008 Global Krizi ve Basel 2.5 ile Gelen Yenilikler
  • Basel III Likidite Riski Kavramı
 • Türkiye’de Basel II Süreci ve Etkileri
  • BDDK ve Basel II Süreci
  • Basel II’nin Banka Bilanço ve Fiyatlamalarına Etkileri
  • Basel II Ekonomiye Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Dünya ve Türkiye’de Basel III Süreci ve Etkileri
  • Basel III’ün Ortaya Çıkış Süreci
  • Likidite Riski ve Basel III
  • Basel III’ün Türkiye’ye Etkileri
  • Basel III Geçiş Düzenlemeleri ve Uygulama Takvimi
  • Basel III’e İlişkin Eleştiriler
  • 2008 Krizi ve Basel III Düzenlemeleri
 • Basel III’ün Getirdikleri ve Amaçları
  • Sermaye
  • Likidite Karşılama Oranları
  • Kaldıraç Oranı
  • Net İstikrarlı Fonlama Oranı
  • Sermaye Koruma ve Döngüsel Tamponlar
  • Karşı Taraf Riskine ilişkin Düzenleme
 • Likidite Riske Maruz Değer (RMD)
  • Piyasa Riski Modelleri
 • Basel IV
  • Basel IV’ün Ana Hatları
  • Sermaye Yeterliliği Çerçevesinde Değişiklikler
  • Basel IV’ün Etkileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Maliyet
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak