Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


foto

AMAÇ

Eğitimde, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kişisel Veri #Kişisel Verilerin Koruması #Kişisel Verilerin İşlenmesi #Mevzuat #Haklar #Yükümlülükler #Kişisel Verilerin Korunması Kanunu #Uyum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili hak ve yükümlülükleri, konuya ilişkin hukuki düzenlemeleri bilir.
Anlar: Kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelerin amacını, kişisel verilerin işlenmesindeki sorumlulukları anlar.
Yapar: Düzenlemelere uyum sağlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime kişisel verilerin iletilmesi, işlenmesi veya korunması sürecinde yer alan tüm banka çalışanları, kişisel verilere ulaşan görevliler, kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata uyum sorumluları, denetim, kontrol, risk yönetimi çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • Kişisel Verilerin Korunması ve Uluslararası Yaklaşımlar
  • Kanunun Amaç ve Kapsamı
  • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkelerve Kişisel Verileri İşleme Şartları
  • Kişisel Verilerle İlgili İşlemler
  • Haklar ve Yükümlülükler
  • Veri Güvenliği
  • Yaptırımlar
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Kişisel Verilerin Korunması Yönünden Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Faaliyetlerinin İrdelenmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: