25 Soru ve Vaka ile Dış Ticaret


foto

AMAÇ

Eğitimde, dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat gerekse uluslararası uygulamalar açısından önemli noktalarının örnek vakalar ve sorular üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret İşlemleri #Müşteri İhtiyaç Analizi #Risk Yönetimi #Yerel ve Uluslararası Mevzuat

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Uluslararası dış ticaret ürünlerini ve taşıdığı riskleri bilir.
Anlar: Müşteri ihtiyaçlarını anlar.
Yapar: Müşteri ve banka için doğru ürün seçimini yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların pazarlama ve operasyon departmanlarında çalışanlar ve konuyla ilgili diğer çalışanların katılımına uygundur. Temel dış ticaret bilgisi ve ortalama iki yıllık deneyimi olan bankacıların katılımı uygundur.

İÇERİK

 • Ödeme Şekilleri
  • Peşin Ödeme
  • Mal Mukabili
  • Kabul Kredili Mal Mukabili
  • Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation- BPO)
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Kabul Kredili Mal Mukabili
  • Poliçeler– Aval ve İskonto
  • Akreditif Karşılığı İşlemler
   • Dönülemez Akreditifler
   • Teyitli– Teyitsiz Akreditifler
   • Ödeme Türlerine Göre Akreditifler
   • Negotiation
   • Akreditif İşlemlerinde Kullanılan Tarihler
   • Rezerv Olması Durumunda Dikkat Edilecek Noktalar
   • Peşin Ödemeli (Red Clause)
   • Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)
   • Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)
   • Tekrarlanan (Revolving L/C)
   • Devredilebilir (Transferable L/C)
   • Akreditif Karşılığı (Back To Back L/C)
   • İhtiyat (Stand-By L/C)
 • Teslim Şekilleri
  • İthalatçı Açısından
  • İhracatçı Açısından
  • Banka Açısından 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik