Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi (Kepner and Fouire Bakış Açısı Metodu ile)


foto

AMAÇ

Eğitim; katılımcıların problemleri önceliklendirme, kökenine inme, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırma, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapma, bilgi toplama ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye alma, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirme, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için herkesi sürece dahil etme ve katılım sağlamalarına yardımcı olma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Analitik Düşünme #Yaratıcı Problem Çözme #Sonuç Odaklılık #Güven Yaratma #Performans Geliştirme #Hızlı Karar Alma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Problemi tanımlamayı ve önceliklendirmeyi bilir.
Anlar: Problem neden analizinin önemini anlar.
Yapar: Problem çözümünde en iyi seçeneği analiz eder ve çözüm üretir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Öncelik Analizi
  • Durum Değerlendirmesi Yapmak İçin Kullanılan Rasyonel Süreç
  • Problemlerin Tanımlanması ve Bölümlere Ayrılarak Önceliklerine Göre Düzenlenmesi
  • Her Problemi Çözmek İçin Ayrı Bir Plan Oluşturulması
 • Neden Analizi
  • Problem Yaratan Herhangi Bir Sapmanın Nedenini Tanımlamak
  • Analiz Etmek ve Çözmek İçin Kullanılan Rasyonel Araç
  • Problemi Doğru Saptama
  • Problemin Bileşenleriyle İlgili Verileri Toplama 
  • Mantığa ve Geçmiş Deneyimlere Dayanarak Neden Üretme ve Gerçek Nedeni Teyit Etme
 • Çözüm Analizi
  • İşle İlgili Alınan Kararların Her Yönünü Analiz Etme
  • Kararın Nedenlerini, Amacını ve Alternatifleri Değerlendirme Şartlarını Analiz Etme
  • Mevcut Alternatifler Arasında Seçim Yapmak veya Şartların Gerektirdiği Çözümü Yaratma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Takım Çalışması ve İşbirliği, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme)
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme