Yüksek Performanslı Takımlar Yaratmak Koçvari Liderin Takım Yolculuğu


foto

AMAÇ

Eğitim, liderlerin koçluk yaklaşımı ile takımlarını yönetmesini, birlikte bir takım olmalarını destekleyen, birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir süreç programıdır.

ODAK NOKTALARI

#takım koçluğu #farkındalık #takım ruhu #ilişki yönetimi #verimli ilişkiler #ortak değerler #takım kontratı # benimsenmiş ortak vizyon # aksiyon planı # paylaşılmış sorumluluk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Liderlik bakış açılarını, Takım dinamiklerini bilir.
Anlar: Grup ve takım arasındaki farkları anlar, ne kadar takım olduğunu anlar, takımının ortak değerlerini anlar
Yapar: Takım kontratı yapar, takımın tüm üyelerince benimsenmiş ortak vizyonu yapar, ortak hedeflere nasıl ulaşacağına dair aksiyon planlarını yapar, her bir takım üyesi sorumluluk alır

HEDEF KİTLE

Eğitime, bir ekibin, takımın başında bulunan yöneticiler ve liderler katılabilir.

İÇERİK

  • Liderlik, Takımını Tanımak, Enerjiyi ve Takım Duygusunu Anlamak,
  • Takım Kontratı Oluşturmak
  • Ortak Değerler Oluşturmak ve Ortak Değerler Çerçevesinde Takımı Harekete Geçirmek
  • Güven ve Pozitif Ortam Yaratmak, Katılımcılığı Desteklemek, Farklılıkları Yönetmek
  • Takım Ruhu Yaratmak
  • Takım Vizyonu Oluşturmak, Ortak ve Paylaşılan Hedefler Koymak
  • Ortak Hedefler Çerçevesinde Harekete Geçmek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, Kendine Liderlik, Güven Yaratma, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Değişim ve Düşünce Lİderliği