Farkındalık (mindfulness) ile Çatışmayı ve Stresi Yönetin


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcıların, hayatlarının her alanında yaşadıkları çatışmaların önüne geçilebileceğinin farkındalığına vararak, bu farkındalığın getireceği rahatlama, negatif stresle başa çıkabilme ve mutlu olabilme alışkanlığını hayatına adapte edebilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#farkındalık #sakinlik #davranış ve duygu yönetimi #çatışma yönetmek #kendini ve çevreyi yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı karakterleri ve bizi çatışmaya götüren sebepleri bilir. Duygu ve davranışlarını gözlemlemeyi, bunları kontrol ederek hem kendini hem çevresini yönetmeyi bilir.
Anlar: Etrafımızdaki insanların bizi algılama şeklinin ve çatışmalarımızın kendimizle bağlantısı olabileceğini anlar.
Yapar: Çatışma bölümünde bahsi geçen yöntemleri kullanarak ve mindfulness egzersizleri uygulayarak kendisini başarılı, mutlu, istediğini elde eden biri yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, tüm bankacıların katılımına açıktır.

İÇERİK

 • Mindfulness – Strese Karşı Panzehir
 • Bilinçli Farkındalık ile Hayatımıza Katacaklarımız
 • Oto-Pilottan Çıkmak
 • Zihnimizin Durumu
 • Dikkat – Meta Dikkat
 • Nöroplastisite
 • Duyguları Keşfetmek, Beden Taraması
 • Meditasyon
 • Bizden Farklı İnsanlar, Bizleri Çatışmaya Götüren Sebepler ve Önlemenin Yolları
 • Yargılarımızdan Özgürleşmek
 • Öfke Nedir?
 • Öfke Kontrolü
 • Mindfulness Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme