Etkili Konuşma, İletişim Psikolojisi


foto

AMAÇ

İnsan ilişkilerinin başlangıcı konuşma, iletişimdir. Ancak konuşmak iki yanı keskin bıçaktır. Konuşarak sevgi saygı yaratmak da mümkündür, tam tersi durumları oluşturmak da mümkündür. Bu eğitim ile kişilerin konuşma bilinci kazanarak ilişkilerinde daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kendini Dinletmek #İkna Etmek #Sorun Çözücü Olmak #İletişimi Yöneten Taraf Olmak #Zor İnsanları Yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Konuşmasındaki hatalı ve itici olan yanları görür. İletişim psikolojisiyle insanlarla uyumunu yükselteceğini bilir.
Anlar: İletişim psikolojisinin ve konuşma biçiminin başarının temeli olduğunu anlar. İnsan ilişkilerinde yönetici ve yönlendirici olmanın yollarını anlar. İletişimde yapılan hayati yanlışları anlar.
Yapar: Teknikleri uygular. Yarattığı sempati ve itibar artar. İkna gücü yükselir. Konuşmanın gücünü kullanır.

HEDEF KİTLE

Eğitim, ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İmaj Bozan Temel Diksiyon Hataları
 • Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak
 • Vurgu/ Tonlama/ Durak/ Kesme Teknikleriyle İletişim Egemenliği Kazanmak
 • Doğru Ses Kullanımı
 • Doğru Nefes Kullanımı
 • Temel Beden Dili
 • Kendisinin ve Başkalarının İletişim Psikolojisini Kavramak
 • Doğru Konuşma Mantığı
 • “Kısa Yol” İnsan Tanımak
 • Uluslararası Temel Hitabet Teknikleri
 • İkna Teknikleri
 • İletişimde Asla Yapılmaması Gerekenler
 • İletişimde Mutlaka Yapılması Gerekenler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme