Etkili Konuşma, İletişim Psikolojisi


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile kişilerin konuşma bilinci kazanarak ilişkilerinde daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kendini Dinletmek #İkna Etmek #Sorun Çözücü Olmak #İletişimi Yöneten Taraf Olmak #Zor İnsanları Yönetmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Konuşmasındaki hatalı ve itici olan yanları görür. İletişim psikolojisiyle insanlarla uyumunu yükselteceğini bilir.
Anlar: İletişim psikolojisinin ve konuşma biçiminin başarının temeli olduğunu anlar. İnsan ilişkilerinde yönetici ve yönlendirici olmanın yollarını anlar. İletişimde yapılan hayati yanlışları anlar.
Yapar: Teknikleri uygular. Yarattığı sempati ve itibar artar. İkna gücü yükselir. Konuşmanın gücünü kullanır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İmaj Bozan Temel Diksiyon Hataları
 • Yuvarlayıp Yutmadan Konuşmak
 • Vurgu/ Tonlama/ Durak/ Kesme Teknikleriyle İletişim Egemenliği Kazanmak
 • Doğru Ses Kullanımı
 • Doğru Nefes Kullanımı
 • Temel Beden Dili
 • Kendisinin ve Başkalarının İletişim Psikolojisini Kavramak
 • Doğru Konuşma Mantığı
 • “Kısa Yol” İnsan Tanımak
 • Uluslararası Temel Hitabet Teknikleri
 • İkna Teknikleri
 • İletişimde Asla Yapılmaması Gerekenler
 • İletişimde Mutlaka Yapılması Gerekenler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme