Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması


foto

AMAÇ

Erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik ve finansal göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergeleri anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak Dünya'da bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve endeksler ile bazı önemli kurumların ve saygın akademisyenlerin bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Erken Uyarı Göstergeleri #Erken Uyarı Göstergelerinin Yorumlanması #Finansal Risk #Ekonomik Risk

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Erken uyarı göstergelerini ve endeksleri bilir ve farklı göstergler arasında karşılaştırma yapabilir.
Anlar: Erken uyarı göstergelerinin önemini ve yorumlanmasını anlar.
Yapar: Erken uyarı sinyali olarak kullanılan gösterge ve endekslerin yorumunu yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Erken Uyarı Göstergeleri, Ekonomiye ve Şirket Yönetimine Etkisi
  • Erken Uyarı Kriteleri: Nasıl Belirlenir?
  • Erken Uyarı Göstergelerinin Seçilmesi ve Etkinliğinin Test Edilmesi
  • Erken Uyarı Göstergeleri Kullanılarak Endeksler Nasıl Yaratılır?
  • Erken Uyarı Göstergelerinin Yararları Nelerdir?
 • Genel Ekonomik Göstergelerin İncelenmesi
  • Dünya Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi
  • Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi
  • Bankacılık Sektörüne İlişkin Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi
  • Erken Uyarı Sinyali Niteliğindeki Göstergelerin İncelenmesi
  • Yaşanan Krizler ve Öğrettikleri
 • Erken Uyarı Göstergelerinin Risk Bazlı Yorumlanması
  • Kur Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri
  • Faiz Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri
  • Fiyat Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri
  • Erken Uyarı Göstergeleri Banka Kredi Portföylerine Etkisi
 • Endeks Niteliğindeki Erken Uyarı Göstergeleri ve Yorumlanması
  • Bloomberg Endeksleri
  • Açık Kaynaklardaki Endeksler      

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri