Etkileyen İnsan Olmak


foto

AMAÇ

Liderlik etki yaratma sanatıdır. Ne daha fazla ne daha az! Etkiniz, büyüttükçe liderliğiniz onu takip edecek ve büyüyecektir. İnsanları nasıl etkiliyorsunuz, olumlu mu olumsuz mu? Etkinizi artırmanın yolları nelerdir? İletişim, hayatımızın her aşamasında çok önemlidir. Daha iyi iletişim kurabilirsek, gerek iş ortamında gerekse sosyal ortamda daha başarılı sonuçlar elde edeceğimiz kaçınılmazdır. Etkili iletişim kurabilmek için gerekli olan tüm unsurlar bu eğitimde paylaşılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #Ekibi Motive Etmek #Güven Yaratmak #Performans Geliştirme #Takım Ruhu #İlişki Yönetimi #Farklılıkları Yönetmek #İletişim #Etkili Dinleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Etkili insan olmanın önemini bilir. Motivasyonu artırmak için ne yapması gerektiğini bilir. Etkili dinlemenin ve empati kurabilmenin iletişimdeki önemini bilir.
Anlar: Liderliğin temelinde etkilemenin olduğunu anlar. Anlatmak yerine örnek olmanın daha etkili olduğunu anlar. Anlamak için gerçekten dinlemek gerektiğini, ve bağ kurmanın önemini anlar. Kendine yatırım yapmak kadar başkalarına da yatırım yapmanın önemini anlar.
Yapar: Başkalarını besler ve onlara inanır. İnsanları dinler ve onları gerçekten anlar. Takım arkadaşlarını geliştirir ve yönlendirir. Yetki verir ve takım arkadaşlarının da etkili bir insan olmasına yardımcı olur.

HEDEF KİTLE

Eğitime, iletişim ve liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyen yöneticiler ve yönetici adayları katılabilir.

İÇERİK

 • Başkaları ile Olan İletişimde Bütünlüğü Nasıl Sağlarız?
 • Etkili Bir Dinleyici Olmanın İletişimdeki Olumlu Etkisi
 • İlişki Yönetiminde Bağ Kurmanın Önemi Nedir?
 • Etkili İletişimde Anlamanın Önemi Nedir?
 • Bilgiye Tek Başına Sahip Olmak mı Yoksa Bilginin Paylaşılmasını Sağlayarak mı Daha Etkili Oluruz?
 • Yüceltmenin İletişimde Etkisi Nedir? Bunu Nasıl Daha Etkili Kullanabiliriz?
 • Doğru Yetki Paylaşımını Sağlamanın Yolları
 • İnsanlara İnanmanın Çeşitli Yönleri
 • Kendini ve Takımını Geliştirmek
 • Başkalarının Potansiyelini Görmek ve Değerlendirmelerine Yardımcı Olmak
 • Takip Edilen Bir Lider Olmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme