COBIT 19 Eğitimi


foto

AMAÇ

Katılımcıların Kurumsal BT Yönetişimi ve Yönetimi için bir iş çerçevesi olan COBIT 5 hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların COBIT` in uygulanması konusunda fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#COBIT 5 Çerçevesi #BT Yönetişimi #BT Yönetimi #COBIT Süreçleri #Kontrol Hedefleri #BT Denetimi #Süreç Yetkinliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: COBIT 5in ana hatlarını, diğer standartlar/çerçeveler/uygulamalar ile etkileşimini, kullanım alanlarını, süreç yetkinlik modelini, COBIT 4den farkını bilir.
Anlar: Kurumsal BT Yönetişiminin ve Yönetiminin kurumlardaki önemini ve etkisini anlar.
Yapar: COBIT 5in uygulanmasına katkı sağlar, kurumlarında COBIT 5 hakkında farkındalık oluşturur, BT süreçleri ile iş süreçlerini bütünleşik düşünerek karar alır, uygular.

HEDEF KİTLE

Bankalarda veya BT ile ilişkili kuruluşlarda çalışan tüm yöneticiler, BT personeli, BT Denetçileri, Teftiş Kurulu Üyeleri, iç kontrol üyeleri, süreç/kalite/risk ile ilgili çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • COBIT ve COBIT 5 Hakkında Genel Bilgi
  • COBIT’in Tanımı
  • COBIT’in Değişimi ve Gelişimi
  • COBIT’in Temel Kavramları-Kontrol Hedefleri, Süreçler, Gerçekleştiriciler
  • Yönetişim ve Yönetim
  • COBIT’in Diğer Standartlar/Çerçeveler/Uygulamalar ile Etkileşimi
  • COBIT’in Türkiye’deki Kullanımı ve Önemi
 • COBIT 5 İlkeleri
  • Paydaş İhtiyaçlarının Karşılanması
  • Kurumun Uçtan Uca Kapsanması
  • Tek Bir Bütünleşik Çerçevenin Uygulanması
  • Bütüncül Bir Yaklaşımın Gerçekleştirilmesi
  • Yönetişim ve Yönetimin Ayrılması
 • COBIT 5 Gerçekleştiricileri
  • Politikalar, Prosedürler ve Çerçeveler
  • Süreçler
  • Organizasyon Yapıları
  • Kültür, Etik ve Davranış
  • Bilgi
  • Hizmetler, Altyapı ve Uygulamaları
  • İnsanlar, Beceriler ve Yeterlilikler
 • Kurumsal BT Yönetişim Etki Alanı
  • Değerlendirme
  • Yönlendirme
  • İzleme
 • Kurumsal BT Yönetim Etki Alanı
  •  Paralel Hale Getirme, Planlama ve Organizasyon
  •  Yapma, Tedarik ve Uygulama
  •  Hizmet Sunumu, Servis ve Destek
  •  İzleme, Değerlendirme ve Tespit Etme
 • COBIT 5 Süreç Yetkinlik Modeli
 • COBIT 5’in Uygulanması
 • COBIT ve Denetim
 • COBIT 4 ve COBIT 5 Arasındaki Farklar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak