Lego Serious Play ile Agile Proje Yönetimi


foto

AMAÇ

Atölye çalışmasında `Lego Serious Play` yordamı kullanılacaktır. Amaç tüm dünyada uygulanan Agile (Çevik) manifesto ve prensiplerinin, Agile proje yönetimi tekniklerinin anlaşılmasıdır. Çalışma sonunda katılımcılar kendi birim ya da takımlarında agile yöntemlerini uygulamalarını sağlayacak aksiyon maddelerini içeren bir yol haritası (checklist) ortaya çıkaracaklardır.

ODAK NOKTALARI

#çevik #agile #hızlı adaptasyon #takım çalışması #verimlilik #fasilitasyon #lego serious play

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Tüm dünyada uygulanan Agile manifesto ve ilkelerini, agile proje yönetim tekniklerini bilirler.
Anlar: Kendi çalışmalarını agile (çevik) hale getirmek için ne yapmaları gerektiğini anlarlar.
Yapar: Kendilerinin ve takımlarının güçlü yanlarını keşfederek ekibinde çevik bir biçimde kullanırlar. Çalıştıkları birim ya da takımlarda agile geçişte kullanabilecekleri checklist ile gelişimlerini izlerler.

HEDEF KİTLE

Seminere iş birimi alan uzmanları, iş birimi çalışanları ve yöneticileri, BT yöneticileri, BT uzmanları, iş analistleri, proje yöneticileri, yazılım geliştirme uzmanları, test uzmanları katılabilir.

İÇERİK

 • Lego Serious Play Tanıtımı
  • Lego Serious Play yöntemi nedir?
  • Lego Serious Play Tarihçesi
  • Uygulama alanları nelerdir?
  • Uygulamalardan kazanımlar nelerdir?
 • Lego Serious Play Yöntemi Kullanılması: Katılımcılar Lego tuğlalarını kullanarak aşağıdaki çalışmaları yapacaklardır.
  • Yetenek Geliştirme: Bu bölümde modelleme çalışmasına hazırlık yapılmaktadır.
   • Modelleme yapılması
   • Yapılan modellerin hikayesinin anlatılması
  • Bireysel ve Grup Modellemelerinin yapılması ve anlatılması
 • Agile Manifesto ve Prensipleri’nin Anlaşılması
  • Agile Manifesto ve Prensipleri’nin doğru şekilde anlaşılması tüm agile yöntemlerinin anlaşılmasının sağlaması açısından çok önemlidir. Bu çalışmada “Şimdi Agile Zamanı” oyunu oynanacaktır.
 • Agile Metodolojileri hakkında bilgi verilecektir.
  • Scrum
  • Kanban
  • Scrumban
 • Geleneksel Yöntemler ile Agile Yaklaşımın Karşılaştırılması konusu işlenecektir. Katılımcılar Lego tuğlalarını kullanılarak rol, çıktı, iş yapma şekli açısından geleneksel yöntemler ile agile yöntemleri arasında karşılaştırma yapacaklardır. 
  • Roller
  • Çıktılar (Artifacts)
  • İş yapma şekilleri
 • Kullanıcı hikayeleri hakkında bilgi verilecektir. Katılımcılar “Kullanıcı Hikayeleri Gereksinim Spesifikasyonuna Karşı” oyununu oynayacaklardır.
 • Agile takımlarında iletişim nasıl olmalıdır?
  • Paydaş Nedir?
  • Agile çalışmalarında paydaşlar kimlerdir?
  • Paydaş Haritası oluşturma
 • Retrospektif ve uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. Katılımcılar “Retrospektif Gücü Adına” oyununu oynayacaklardır.
  • Retrospektif nedir?
  • Hangi yöntem ve araçlar kullanılmaktadır?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama Ve Organizasyon, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, İkna, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik,