İlişki Kurma Sanatı


foto

AMAÇ

Eğitimde; katılımcıların bugünkü ilişkilerini etkileyen, geçmişten getirdikleri iletişim biçimlerine odaklanmalarını sağlamak, problemlere yaklaşım tarzını ve diğerlerini anlama konusundaki becerilerini geliştirmek için kişinin geçmişten getirdiği engelleyicilerini ve sınırlarını keşfetmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim #Kuşaklar Arası İletişim #Bilişsel Terapi #İlişki Yönetimi #Kişilik Tipleri #Zor Kişilerle Anlaşmak #İletişim Engelleri #Pozitif İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İletişim altyapımızın nasıl oluştuğunu bilir. İletişimde kişisel farkların nereden kaynaklandığını bilir. İletişimi engelleyen düşünce hataların neler olduğunu bilir. Pozitif iletişimin araçlarını bilir.
Anlar: Diğerleriyle pozitif iletişim kurmanın önemini anlar. Empatinin önemini ve kendi ile olumlu iletişimin faydasını anlar. İlişki kurma dinamiklerinin iletişim şeklimiz üzerindeki önemini anlar.
Yapar: Geçmişten gelen kişisel iletişim engellerinin farkına varır. Diğerlerinin duygu ve düşüncelerini anlayarak, kendi pozitif iletişim formülünü oluşturur. Düşünce hatalarıyla baş ederek, iletişimde olumlu davranışlar geliştirmeye başlar. Zor durumlar için ideal iletişim araçlarını devreye sokmaya başlar. Öfke kontrolü sağlar, güçlü ilişkiler geliştirmeye başlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kısa Geçmişimiz, Çocukluğumuz ve Iletişim Alt Yapımızın Oluşumu
 • İletişimde Bilinçaltımızın Gizli Mesajları
 • İletişimi Engelleyen Psikolojik Faktörler
 • İletişim Çatışmaları (Nedenleri ve Çözümleri)
 • İkna ve Işbirliğinin Psikolojik Koşullarını Anlamak
 • Kuşaklararası İletişim Zorluklarını Aşmak
 • Zor Kişilerle İletişim (Rol Oyunları Ile Pekiştirme)
 • Pozitif İletişim (Pozitif Ruh Sağlığı İçin İletişimin Önemi)
 • Empati Becerisi (Empati Oyunları ile Pekiştirme)
 • Düşünce Hatalarından Kurtularak İletişimi Kolaylaştırmak
 • İlişkilerde Anlamsızlıkların Çözümü (Psikoterapi Örnekleri ile Pekiştirme)
 • İnsanları Büyüleyin: İlişki Gurusu Olmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme