Bireysel Farkındalık


foto

AMAÇ

Eğitimde; katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamaları, kendilerini fark etmeleri ve bazı uygulamalarla bunu pratiğe dönüşmelerinin sağlaması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Fark Etme #Kendini Görebilme #Kendiyle İletişim #Egoyla Tanışma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farkındalık ve ego kavramının ne olduğunu, önemini, nasıl hayatına alacağını ve içselleştireceğini bilir.
Anlar: Neden sonuç ilişkisinin gücünü, fark ederek hayatta olanların ve olamayanların yaşam adımlarına yansımalarını ve etkilerini anlar.
Yapar: Kendini ve gücünü keşfeder, gözlemci kalmayı öğrenir.

HEDEF KİTLE

Kendiyle olan iletişimin ve kendini fark etmenin yaşamın her alanında daha iyi performans sağlayacak kadar önemli olduğunu düşünen ve bu alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Farkındalık Nedir? Neden Kendimizi Fark Etmeliyiz?
 • Fark Etme Süreçleri
  • "An"a Odaklanma
  • Yargısızlığa Geçiş
  • Gözlemci Kalma
  • Kabullenme
 • Farkındalık Bilincindeki Gelişim Aşamaları
  • Kendi Değerini Bilme
  • İçsel Güç Yasası
  • Yaşama ve Kendine Güven
  • Alma ve Verme Döngüsü
  • Az Çaba Yasası
 • Gölge Yanımız: Ego
  • Ego Nedir?
  • Ego Yönetilebilir mi?
  • Egoyla Nasıl İletişim Kurabiliriz?
 • Ortak Bellek Alanı Uygulama Çalışmaları
 • Değer Cetveli: Kendime Ne Kadar Değer Veriyorum?
 • "Başarırım Ama Zor Olur!" gibi Kalıp Düşüncelerin Neresindeyim?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği