Bireysel Farkındalık


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcıların kendi yaşamlarını sorgulamalarını, kendilerini fark etmelerini ve bazı uygulamalarla bunun pratiğe dönüşmesini sağlamaktır. İnsan; kendi düşünce, duygusunu fark etmeyi başardığı zaman iş ve özel yaşamında çok daha iyi bir performans sergiler. Kendini fark etmeyi zorlaştıran şeyler, saklamayı, suçluluk hissetmeyi, suçlamayı, yargılamayı öğrenmiş zihin kalıplarıdır. Farkındalık, öğrenilebilen kendinizi görmenizi, dinlemenizi, değiştirmenizi sağlayan bir adımdır.

ODAK NOKTALARI

#Fark Etme #Kendini Görebilme #Kendinle İletişim #Egoyla Tanışma #Kendi Egonuzla İletişim Kurma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farkındalık ve ego kavramının ne olduğunu, önemini, nasıl hayatına alacağını ve içselleştireceğini bilir.
Anlar: Neden sonuç ilişkisinin gücünü, fark ederek hayatta olanların ve olamayanların yaşam adımlarına yansımalarını ve etkilerini anlar.
Yapar: Kendini ve gücünü keşfeder, gözlemci kalmayı öğrenir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, kendiyle olan iletişimin ve kendini fark etmenin yaşamın her alanında daha iyi performans sağlayacak kadar önemli olduğunu düşünen ve bu alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

İÇERİK

 • Farkındalık Nedir? Neden Kendimizi Fark Etmeliyiz?
 • Fark Etme Süreçleri
  • "An"a Odaklanma
  • Yargısızlığa Geçiş
  • Gözlemci Kalma
  • Kabullenme
 • Farkındalık Bilincindeki Gelişim Aşamaları
  • Kendi Değerini Bilme
  • İçsel Güç Yasası
  • Yaşama ve Kendine Güven
  • Alma ve Verme Döngüsü
  • Az Çaba Yasası
 • Gölge Yanımız: Ego
  • Ego Nedir?
  • Ego Yönetilebilir mi?
  • Egoyla Nasıl İletişim Kurabiliriz?
  • Egoyu Yönetmek Bize ne Sağlar?
 • Ortak Bellek Alanı Uygulama Çalışmaları
 • Değer Cetveli: “Kendime Ne Kadar Değer Veriyorum?”
 • “Başarırım”: “Başarırım ama Zor Olur!” gibi Kalıp Düşüncelerin Neresindeyim?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği