Zor Müşteriler Zor Sohbetler


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, katılımcıların zor durumlarda ve baskı altındayken bu zorlayıcı durum ve stresle daha iyi başa çıkmaları, dış etkenlerin verimliliklerini etkilemesine izin vermeden, öğrendiklerini dengeli ve başarılı bir şekilde hayatlarına uygulamak konusunda beceri geliştirmeleri ve zarar veren duygu-düşünce kalıplarının farkına vararak bunları yönetme yeteneği kazanmalarıdır.

ODAK NOKTALARI

#Stresi ve farklılıkları yönetmek #güven tesis etmek #kendini ve karşındakini tanımak, #kendini net ifade etmek

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendini tanır, duygu ve düşüncelerinin farkındadır, nasıl motive olacağını bilir. Duygu yönetimi ve dürtü kontrol tekniklerini bilir. Zoru nasıl tanımladığını ve nasıl yöneteceğini bilir. Hayattan keyif almayı bilir.
Anlar: Duyguların yönetilmesi ile hayat konforunun arttığını anlar. Farklılıkları sinerjiye dönüştürmenin mümkün olduğunu anlar. Problemleri nasıl daha kolay çözebileceğini anlar. Düşünme biçiminin ve algılarının kendi dünyasına etkisini anlar.
Yapar: Kendi potansiyelinin performansa dönüşmesini sağlar. Hızlı karar alır ve problemlere çözümcü yaklaşır. Süreç içinde kabullenir ve değişir. Sağlıklı, verimli ilişkiler kurar, güven tesis eder ve iknada başarılı olur.

HEDEF KİTLE

Eğitime, kendini geliştirmek, stresle baş etmek ve yaşam kalitesini artırmak yanında, müşterilere farklı bir anlayışla yaklaşmak, kontrollü olmak ve mevcut durumun hem müşteri hem kurum için uygun şekilde sonuçlanmasını sağlamak isteyen tüm müşteri hizmetleri çalışanları, iç ve dış müşterilerle iletişimde bulunanlar, katılabilir.

İÇERİK

 • Zor Durum Nedir? Zor Müşteri Kimdir?
 • Farklı Durumlarla ve Farklı Kişilerle Neden Zorlanırız?
 • İnsan Zihnini Anlamak
 • Ruh Halimiz ve Duygularımız Nasıl Oluşur?
 • Beyin, Dil ve Davranış İlişkisi
 • En Temel Zor Müşteri Karşısındaki Taktikler
 • İç Diyaloglarımızı ve Duygularımızı Kontrol Etmek
 • Zihnimizdeki Görüntüleri Kontrol Etmek
 • Düşünce Biçimimizin Etkisi İle Tepkimizi Seçmek
 • Zor Durum ve Kişilerin Yarattığı Stres
 • Zor Durumlarda Nefes ve Beden Farkındalığı
 • Motivasyon ve Pratik Uygulamalar
 • Kişisel Bütünlük ve Motivasyon
 • Sistem Düşüncesi
 • Netleş, Basitleştir, Büyüt, Çoğalt
 • Ortak Bir Dil Yaratmak ve İletişim
 • Olumlu Düşüncenin Gücü
 • Kendi İç Çatışmalarımıza Bakış
 • Beden Dilimiz
 • Kendimiz için Bulacağımız Efektif Çözümler
 • Kızgınlık ile Başa Çıkma Yolları
 • Kabullenme ve Değişim

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme