Döviz Kuru/Emtia Risk Yönetimi ve Hedging Uygulamaları


foto

AMAÇ

Bu eğitimde döviz kuru ve emtia fiyat riski gibi farklı risk kavramları, bu risklerin belirlenme yöntemleri ve bu risklerden korunma amacıyla uygulanabilecek hedging teknikleri gibi konuların katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca türev ürünlerin (vadeli işlem, opsiyon ve forward) korunma amacıyla ilgili kullanımında bilinmesi gereken kavramlar uygulamalı örnekler ile ele alınacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Riskler #Döviz Kuru Riski #Fiyat Riski #Emtia Riski #Hedging #Future #Forward #Opsiyon #Türev Araçlar #Riske Maruz Değer #Entegre Risk Yönetimi Süreci

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Reel sektör firmalarımızın uygulayabilecekleri hedging tekniklerini bilir.
Anlar: Döviz kuru ve fiyat riski kavramlarını anlar.
Yapar: Farklı kullanım örnekleri ile pratik bilgilerini pekiştirerek reel sektör firmalarına sunabileceği hedging çözümleri hakkında uygun öneriler yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, müşterileri arasında döviz kuru riski, emtia fiyat riski gibi farklı finansal risklerle karşılaşan reel sektör şirketleri olan banka çalışanları, finansal riskler ve hedging uygulamaları hakkında fikir sahibi olmak isteyen her düzeyde banka personeli katılabilir.

İÇERİK

 • Risk Yönetimi ve Türev Piyasalarda Temel Kavramlar
  • Risk Kavramı ve Risk Türleri
  • Risklerin Sınıflandırılması
  • Entegre Risk Yönetimi Süreci
  • Türev Araç Kavramı ve Son Trendler
  • OTC/Organize Piyasalar ve Yapıları
 • Risk Yönetiminde Kullanılan Enstrümanlar.
  •  Futures, Forward ve Opsiyon Sözleşmeleri
  •  Tanım ve İşleyiş
  •  Fiyatlama ve Temel Kavramlar
 • Kur/Parite Riski Yönetimi.
  • Dövize Dayalı Türev Ürünler
  • Riske Maruz Değer Kavramı (VAR)
  • Statik ve Dinamik Korunma
  • İhracatçılar/İthalatçılar İçin Kullanım Örnekleri
 • Emtia Fiyat Riski Yönetimi.
  • Emtia’ya Dayalı Türev Ürünler
  • Hammadde Fiyat Riski Yönetimi
  • Fiyatlama Teknikleri ve Örnek Uygulamalar

 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim-Öğrenme İştahı, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Strateji Oluşturma, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri