Büyük Veri Analitiği Finans Sektöründe Neler Vadediyor, Hangi Riskleri Barındırıyor?


foto

AMAÇ

Eğitimde; büyük veri analitiğinin dayandığı kavramsal altyapı anlatılırken, katılımcılar potansiyel ve risklere dair finans sektöründen örnek uygulamalar ve vaka analizlerini de inceleme fırsatı bulacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#Büyük Veri #Yenileşim #Inovasyon #Rekabet #Risk #Analitik #Veri #Veribilimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Büyük verinin tanımını, büyük veri analizi konusundaki kavram ve terminolojiyi bilir. Büyük verinin kullanıldığı iş modellerinin klasik modellerden ayrıştığı noktaları bilir.
Anlar: Büyük veri analitiğinin dayandığı temel matematiksel ve istatistiki modelleri anlar. Büyük verinin taşıdığı yenileşim, rekabet ve verimlilik potansiyelini anlar. Büyük verinin taşıdığı olası riskleri ve bu risklerin yaratabileceği olumsuzlukları anlar. Mevcut verilerin ikincil kullanımının yenileşimdeki rolünü anlar. Verinin bir şirket varlığı olarak değerini anlar.
Yapar: Büyük veri analitiğinde kullanılabilecek veri kaynaklarını tespit eder. Çalıştığı kurumda oluşturulan verilerin içinden büyük veri analitiğinde kullanılabilecekleri tanımlar. Büyük veri uygulamalarını analiz eder. Yapılacak bir uygulamada büyük verinin taşıdığı riskleri, yol açabileceği olumlu- olumsuz etkileri tespit ederek raporlar. Kurumunda büyük veri analitiği kullanılabilecek fırsatlara yönelik proje önerileri geliştirir.

HEDEF KİTLE

İş mimarları, analistler, ürün yöneticileri, risk yönetimi bölümleri çalışanları, bankaların değişik birimlerinde görev alan konuya ilgi duyan uzman ve yönetici kadroların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Büyük Verinin Vadettikleri, Finans Sektöründeki Etkileri, Büyük Veri Analitiğine Giriş
  • Büyük Verinin Tanımı, Verileştirme, Verinin Tekrar Kullanımı
  • Büyük Verinin Dayandığı Kavramlar
  • Bir Varlık Olarak Veri
  • Verinin Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımlar
  • Büyük Veri Kaynakları
 • Finans Sektöründe Büyük Veri
  •  Yenileşim (Innovasyon)
  •  Rekabet ve Verimlilik Konularındaki Rolü
 • Büyük Veri Analitiğinin Arkasındaki Matematiksel ve İstatistiksel Modellere Genel Bakış
 • Büyük Veri İş Modellerinin Klasik İş Modellerinden Farklılaştığı Noktalar
 • Rekabet Unsuru Olarak Büyük Veri ve Seçilmiş Uygulamalardan Örnekler
 • Büyük Verinin Yenileşim ile Üretimdeki Rolü
 • Büyük Verinin Karanlık Yönü, Barındırdığı Riskler
  • Finans Sektöründe Büyük Verinin Taşıdığı Riskler
  • Verinin Gizliliği, Mahremiyet, Verinin Karanlık Yönü
 • Büyük Verinin Türkiye Finans Sektöründeki Durumu ile Genel Değerlendirme
 • Dünyada Büyük Verinin Bugünü ve Geleceği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, Stratejik Düşünme, Yaratıcılık, Yenilikçilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği