Dış Ticaret Ürünleri Pazarlama ve Satış Teknikleri


foto

AMAÇ

Eğitimde, dış ticarette kullanılan ürünlerin fark yaratacak şekilde katılımcılar tarafından bilinmesinin sağlanması, verilere ulaşma yolları ve bunların kullanım alanlarının tespit edilmesi, etkin bir şekilde dış ticaret ürünlerinin pazarlanmasının gerçekleştirilmesi ve bilgisayar oyunu ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca son gün öğrenilen konuların bilgisayar simülasyonu ile pekiştirilip değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dış Ticaret Ürün Bilgisi #Pazarlama #Satış

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dış ticaret ile ilgili ilgili mevzuatı ve ürünleri bilir.
Anlar: Dış ticaret ürünlerini bilir ve müşteriye hangi ürünleri pazarlayacağını anlar.
Yapar: Müşteriye uygun ürünün pazarlamasını yapar.

HEDEF KİTLE

Bankacılık iş kolunda çalışanların katılımı halinde daha fazla yararlanabileceği bir eğitimdir. Eğitim, bireysel bankacılık işlemleri dışında görev yapan ve dış ticaret hacmini artırmak isteyen bankacılar ile dış ticaret işlemlerini temel ve ileri düzeyde öğrenmek isteyen bankacılara yöneliktir. Bankalarda işe başlayan personel için her hangi bir iş deneyimi ya da bilgi birikimi kısıtlaması söz konusu değildir. Gerek pazarlamadaki gerekse operasyon tarafında çalışanlar bu eğitime katılabilirler.

İÇERİK

 • Dış Ticaret Ürünleri
  • Özellikli Finansman Ürünleri
  • İthalat ve İhracat İşlemleri
  • Akreditifler
  • Döviz Kredileri
  • Eximbank Kredileri
  • Konsorsiyum Kredileri
  • Sendikasyon Kredileri
  • Ülke Kredileri
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • Harici Garanti ve Kontrgaranti
 • Dış Ticaret Pazar Araştırması
  • Pazar Analizi
  • Pazarlama Planları
  • Pazarlama Eylemleri
  • Planların Kontrolü
  • Verilerle İlgili Genel Bilgiler
  • Veri Kaynakları
  • Verilerin Elde Edilmesi
  • Verilerin Analizi
  • Verilerle İlgili Kazanımlara Ulaşılması
  • Veri Analizinin Pazarlamaya Etkileri
 • Dış Ticarette Anahtar Müşteriler
  • Müşterilerin Tespit Edilmesi
  • Anahtar Müşterilerle İletişime Geçme Yolları
  • Anahtar Müşteriler Yoluyla Pazarlama ve Satış
 • Dış Ticarette Güneş Etkisi
  • Nasıl Yaratılır
  • Sağladığı Faydalar
 • Ödeme Yöntemlerinin Pazarlama Amaçlı Kullanımı
  • Dış Ticarette Tercih Edilen Ödeme Yöntemleri
  • Uygun Yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajlarının Ortaya Konulması
  • Müşteri Kazanımlarına Yönelik Alternatif Ödeme Yöntemleri Sunumu
  • Fiyatlama Tekniklerinin Dış Ticarette Önemi
  • Fiyatlama Teknikleri Yoluyla Müşterileri İkna Edebilme
  • Dış Ticaret Ürünlerine Özgü Fiyatlama Teknikleri ve Müşterileri İkna Yöntemleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: