Yalın Denetim (Lean Auditing)


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, iç denetim faaliyetlerinin iyileştirilerek denetim etkinliğinin artırılması çalışmalarına katkı sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Denetim performansının geliştirilmesi #Katma değerin artırılması

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Katma değeri yüksek denetim performansını bilir
Anlar: Denetimde odak noktasını hem kurumsal seviyede hem de bireysel çalışmalarında nasıl kullanacağını anlar
Yapar: Daha etkin planlama, denetimin yürütülmesi ve raporlama aşamalarını gerçekleştirir

HEDEF KİTLE

Bankacılık teftiş kurulu, iç denetim ve iç kontrol çalışanlarının seminere katılmaları önerilmektedir. Seminer, ayrıca banka iç sistemlerinde süreç iyileştirmesi projelerinde yönetici olarak görev yapan yetkililerin de katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Yalın-Lean Teknikler
  • Yalın Denetim Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yararları
  • Denetimde Planlama Aşamasında Yalın Uygulamalar
  • Kaynak Tahsisinde Yalın Beklentiler
  • Görev Kapsamı ve Makro Planlamada Yalın Uygulamalar
  • Yalın Denetim Fonksiyonları
  • Denetimde Performans Ölçümünde Yalın Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak