İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri


foto

AMAÇ

Bilançoların önemli bir bölümünü oluşturan menkul kıymetler portföyü, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerleme konularının aktarılması amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile sabit getirili menkul kıymet değerleme teknikleri ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi katılımcılara Excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata Hakimiyet #Fiyatlama #Sabit Getirili Menkul Kıymetler #Faiz Piyasalarını Tanıma #Karlılık #Hazine İhaleleri #Rekabet #Piyasa Yapıcılığı #Likidite

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir. Sabit getirili menkul kıymet piyasalarını, hazine ihalelerini ve kağıt tiplerini bilir. Verim eğrisi modellerini, fiyatlama ve risk ölçümlerindeki kullanım alanlarını bilir. Sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlama özelliklerini bilir. Risk parametrelerinin hesaplanmasını ve yorumlanmasını bilir.
Anlar: Banka hazinelerinde kağıt alım satım işlemlerini anlar. Kağıt ihalelerinde fiyat oluşma mantığını anlar. Tüm menkul kıymet çeşitlerinin nasıl fiyatlanacağını anlar. Menkul kıymetlere ilişkin riskleri tanır ve bunları yorumlayabilir. İç verim oranını anlar.
Yapar: Menkul kıymet fiyatlamalarını yapar. Etkin menkul kıymet portföyleri oluşturur. Verim eğrisi bazlı analizleri yapar ve bu analizlere göre karar alır. Yabancı data sağlayıcıları ve fiyatlayıcıları etkin kullanır. Menkul kıymet piyasalarındaki hareketleri etkin bir şekilde yorumlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine, hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol, kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile şube çalışanları ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur.

İÇERİK

 • Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bakış
  • Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
  • DİBS İhraç Yöntemleri
  • Birincil ve İkincil Piyasalar
  • Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
  • İç Verim Oranı- IRR Analizi
  • Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
 • Sabit Getirili Menkul Kıymetlere İlişkin Riskler
  • Faiz Riski
  • Yeniden Yatırım Riski
  • Kredi Riski
  • Verim Eğrisi Riski
  • Volatilite Riski
  • Enflasyon Riski
  • Likidite Riski
  • Kur Riski
 • Tahvil Bono Portföy Oluşturma Teknikleri
  • Faiz ve Fiyat İlişki Analizleri
  • Durasyon ve Konveksite Analizleri
  • DV01 Analizleri
  • Durasyon Tabanlı Optimal Portföy Oluşturma Teknikleri
 • İleri Verim Eğrisi Modellemeleri
  • BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması
  • Regresyon ve Denge Modellemeleri
  • Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri
   • Cubic Spline
   • Nelson- Siegel
   • Genişletilmiş Nelson- Siegel
   • Svensson
 • Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları
  • Bloomberg Ekran Tanıtımları
  • İskontolu Bono Değerlemesi
  • Sabit Kuponlu Tahvil Değerlemesi
  • Değişken Faizli Tahvil Değerlemesi
  • Genel Fiyatlama Uygulamaları
  • Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması
  • Fiyatlama Problemleri ve Önerileri
  • Enflasyona Endeksli Tahvil Değerlemesi
  • Genel Fiyatlama Uygulamaları
   • Referans Endeks Oluşturma
   • Beklenen Enflasyon Tahmini
   • Nominal Getiri Hesaplamaları
   • TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi
   • Özel Sektör Tahvil Değerlemesi
 • Kredi Temmerrüt Swap (CDS) Değerlemesi
  • Bloomberg Ekran Tanıtımları
  • CDS Değerleme Analizleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.