Çoklu Proje Yönetme Metodolojisi Birbiriyle İlişkili Projelerin Beraber Yönetimi Program Yönetimi


foto

AMAÇ

Bu eğitim ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir program yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Program Yönetimi #Proje #Metedoloji #Fayda #Maliyet #Risk #Kalite

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Program yönetimi metodolojisinin hayat döngüsü ve süreçleriyle nasıl uygulanması gerektiğini ana hatlarıyla bilir.
Anlar: Program yönetiminin proje yönetimi ile ilişkisini anlar. Programlar için yönetişimin, strateji uyumunun, fayda ve paydaş yönetiminin önemini anlar. Program yönetim ofisinin rolü ve önemini anlar.
Yapar: Programlarda rol alabilir, ilave eğitim ve pratikle program yönetimi yapar. Program yönetim ofislerinde görev alabilir.

HEDEF KİTLE

Program yönetiminde katkısı olacak herkesin metodolojiyi bilmesi, aynı kavramlarla düşünerek aynı dili konuşabilmesi ve birbirini anlayabilmesi gerektiğinden her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir. Bu eğitim için PMI proje yönetimi eğitimi almış olma ön koşulu aranmaktadır.

İÇERİK

 • Proje Yönetimi Temel Kavramları
 • Program Yönetimi Temel Kavramları
 • Proje Yönetimi ile Program Yönetiminin İlişkisi
 • Program Yönetimi Ofisi
 • Program Strateji Uyumu
 • Program Fayda Yönetimi
 • Program Paydaş Yönetimi
 • Program Yönetişimi
 • Program Yönetimi Hayat Döngüsü Fazları
 • Tanımlama
 • Teslimat
 • Kapanış- Devir
 • Program Yönetimini Destekleyen Süreçler
 • İletişim Yönetimi
 • Finansal Yönetimi
 • Entegrasyon Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Kaynak Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Kapsam Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Takım Çalışması ve İş Birliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Program Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: