Sosyal Davranış Stilleri - Zor İnsanlarla Etkin İletişim


foto

AMAÇ

Eğitim; iletişimde kişilerle daha etkin, tarafların mutlu olduğu ve çatışmanın yaşanmadığı ilişkiler kurabilme ve kendini daha doğru anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim #İkna #Güven Yaratmak #Farkındalık #İlişki Yönetimi #Esneklik #Farklılıkları Yönetmek # Gözlem #Performans Geliştirme #Çatışma Yönetimi #Çok Yönlülük #Empati #Takım İçi İletişim

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı sosyal davranış stillerini, davranış stilini tespit etmesi için gerekli davranışsal ipuçlarını, farklı stillere ait davranış stratejilerini bilir. Stillerin güçlü gelişime açık özelliklerini ve gerilim anlarında yapması gerekeni bilir.
Anlar: Zor insan kavramının göreceli bir yaklaşım olduğunu, başkaları için kendisinin hangi durumlarda zor insana dönüştüğünü anlar. İletişimde verimlilik için yapması gerekenleri, farklı kişilere farklı yaklaşımlar gerektiğini anlar.
Yapar: Davranışsal ipuçlarını doğru ve objektif okur, stili doğru tespit eder. Ön yargılı olmadan farklı rollerin altındaki sosyal stili bulur. Strateji belirler, uygun davranışı sergiler. Çok yönlü davranarak verimli ilişkiler kurar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, iletişimde etkin dinlemeyi, anlamayı ve anlaşılmayı isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Davranışı Gözlemleme
  • Kendi Davranış Stilimizi Tespit Etme
  • Kısa Sürede Karşı Tarafın Davranış Stilini Bulma
  • Farklı Stillere Karşı Stratejiler
    • Farklı Stillerin Beklentileri ve İhtiyaçları
  • Zor İnsanlarla Kolay Şekilde İletişim Kurma ve İkna Etme
  • Çok Yönlülüğü Geliştirmek için İpuçları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri