Farkında isen Hayat "Sen"


foto

AMAÇ

Bu eğitimde bireylerin davranışlarının kaynaklarını ve nasıl yeniden yapılandıracaklarını keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece kendini ifade, sınır koymak, her düzey kişi ve müşteri ile gereken rolde ilişki kurmak, hayatını yönetmek için kendi motivasyonunu yönetmek gibi gerek iş gerekse özel hayat becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Kendini Yönetmek #Güvenli Davranış #Kendilik Bilinci #Benlik Psikolojisi #İlişki Ayrıntıları Bilinci #Kaygı Yönetimi #Kendilik Motivasyonu #Spontanlık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendini yönetmenin gerekliliğini bilir. Duygu, düşünce ve davranış etkileşimini ve etkileyen yükleri bilir. İletişime ve ifadeye dair temel bilgi ve manevra yöntemlerini, motivasyonu tetikleyen kavramları ve bunları yönetmeyi bilir.
Anlar: Kendini özel ve iş hayatında nasıl yönetmesi gerektiğini, buna engel olan unsurları ve çözümleri anlar.
Yapar: Kendini, işini ve ekibini yönetmek için etkin yöntemleri uygular. Hayatı geniş bir pencereden değerlendirir. Güvenli davranış sergiler. Çatışma durumlarını fırsat penceresinden değerlendirebilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Yaşamı ve Olası Halleri Geniş Pencereden Görmek
  • Kendini Yeniden ve Başka Pencereden Aktararak Görmek
  • Kendine Çizdiği "Karakteristik" Çitlerini Yıkmak
  • Taşıdığı Yükleri Temizlemek
  • Kaygı Temelleri İç Sesleri Görmek ve Yönetmek
  • Kendini İfade İçin Yöntemler Deneyimlemek
  • Motivasyon Neden Gereksin ki?
  • Sınır Oluşturmak İçin İnsan Olmaya Yolculuk

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Yetenek Yönetimi, Sorumluluğu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlere Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik, Kuşaklararası Etkileşim, Farklıları Yönetme