Yöneticiliğe Hazırlık, Yönetici Olmak ve Yaşam Üzerine Notlar


foto

AMAÇ

İş hayatına atılan pek çok insanın idealidir yöneticilik. Çok çalışılır, çok gayret edilir o ideale ulaşmak için. Gerçekleştiği zaman da bitmez o yoğun çalışma düzeni. Alınan sorumluluklar, gerçekleştirilmesi gereken hedefler eşine, çocuklarına ayırması geren zamandan çalmasına neden olur bazen yöneticinin. Eğitim; gerek yöneticiliğe giden yolda yapılması gerekenler gerekse yöneticiliğin olmazsa olmazları ile iş hayatımızın dışındaki yaşamımızın unutulmaması gereken gerçeklerini uzun yıllara dayanan gözlemler eşliğinde aktarmayı hedefliyor.

ODAK NOKTALARI

#Yönetici olmanın koşulları #Başarılı yöneticilik #İş yaşamı dışındaki hayatımız

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yönetici olmak için yapılması gerekenleri, başarılı yöneticinin özelliklerini, iş - yaşam dengesinin önemini bilir.
Anlar: İş hayatındaki ilk gününden itibaren kariyerine yönelik planlı bir çalışma içerisinde olmasının ne kadar gerekli olduğunu anlar. İyi bir yöneticinin iş verimini ne kadar yukarıya taşıdığını, iş yaşamı dışındaki hayatımızın da ihmal edilmemesi gerektiğini anlar.
Yapar: Yöneticiliğe giden yolda atılması gereken adımları atar. Başarılı yöneticilik konusunda eksiklikleri varsa derhal aksiyon alır. İş ve özel yaşam dengesini başarılı bir şekilde kurar. Özellikle çocukları ile ilişkisinde çok daha başarılı hareket eder.

HEDEF KİTLE

Eğitim, yönetici adayları ve orta düzey yöneticiler başta olmak üzere konuya ilgi duyan tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

  • Neden Yönetici Olmak İsteriz?
  • Yöneticiliğe Hazırlık Ne Zaman Başlar?
  • Yönetici Olabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Nasıl Bir Yöneticilik?
  • Yöneticiliğin Olmazsa Olmazları
  • Peter İlkesi
  • İş Hayatımız Dışındaki Yaşamımız
  • Hayatı Daha Anlamlı Kılmak
  • İş ve Özel Yaşam Dengesi Neden Çok Önemli?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi, Koç Yönetici, Sorumlulugu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği