Başarılı Kredi Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; kurum ve bireylere tahsis edilmiş ve kullandırılmış kredilerin geri dönüşümlerini maksimum kılacak, kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili politika ve strateji oluşturmak suretiyle kredi portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla paylaşmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat #Kredi #Politika #Strateji #Yönetme ve Uygulama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankanın kredi politikası doğrultusunda kredilendirme sürecini bilir
Anlar: Kredi sürecinin doğru uygulanmasının bankaya olumlu katkı sağlayacağını anlar
Yapar: Kredilendirme sürecine yetkileri doğrultusunda uyum sağlar

HEDEF KİTLE

Eğitime, bankaların kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip bölümlerinde çalışanlar, müfettiş yardımcıları ve konu hakkında bilgi sahibi olmak tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Bankaların Kredi Politika ve Stratejisi
  • Pazarlama
  • Tahsis
  • İzleme
  • Takip
 • Kredi Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi
  • Ürünleri Tanıma ve Pazarlama
  • Müşteri Seçimi
  • İhtiyaç Tespiti
 • Kredi Tahsis Süreçlerinin Yönetimi
  • Değerlendirme
  • Müşteri Kredi Değerliliği Ölçüsünde Tahsis
  • Müşteri Riskini Belirleme
  • Teminat ve Garanti Alma
  • Limit Belirleme ve Kullandırım
  • Kriz Dönemlerinde Kredi Kullandırımı
 • Kredi İzleme Süreci Yönetimi
  • Kredi Riski ve İçsel Derecelendirme
  • Kredi Portföy Riski Kapsamında İzleme
 • Kredi Takip Süreçlerinin Yönetimi
  • Kredinin Yeniden Yapılandırılması
  • Kredilerden Doğan Alacakların Sınıflandırılması ve Karşılık Ayırma
  • Kanuni Takip Yolu İle Alacağın Tahsili

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Performans Değerlendirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı Bildirim), Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik