Başarılı Kredi Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; kurum ve bireylere tahsis edilmiş kredilerin pazarlama, tahsis, izleme ve takip süreçleri ile ilgili politika ve stratejileri oluşturacak kredi portföyünün yönetimi ile ilgili ilkeleri katılımcılarla paylaşmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat #Kredi #Politika #Strateji #Yönetme ve Uygulama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankanın kredi politikası doğrultusunda kredilendirme sürecini bilir
Anlar: Kredi sürecinin doğru uygulanmasının bankaya olumlu katkı sağlayacağını anlar
Yapar: Kredilendirme sürecine yetkileri doğrultusunda uyum sağlar

HEDEF KİTLE

Eğitime, bankaların kredi pazarlama, tahsis, izleme ve takip bölümlerinde çalışanlar, müfettiş yardımcıları ve konu hakkında bilgi sahibi olmak tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Bankaların Kredi Politika ve Stratejisi
  • Pazarlama
  • Tahsis
  • İzleme
  • Takip
 • Kredi Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi
  • Ürünleri Tanıma ve Pazarlama
  • Müşteri Seçimi
  • İhtiyaç Tespiti
 • Kredi Tahsis Süreçlerinin Yönetimi
  • Değerlendirme
  • Müşteri Kredi Değerliliği Ölçüsünde Tahsis
  • Müşteri Riskini Belirleme
  • Teminat ve Garanti Alma
  • Limit Belirleme ve Kullandırım
  • Kriz Dönemlerinde Kredi Kullandırımı
 • Kredi İzleme Süreci Yönetimi
  • Kredi Riski ve İçsel Derecelendirme
  • Kredi Portföy Riski Kapsamında İzleme
 • Kredi Takip Süreçlerinin Yönetimi
  • Kredinin Yeniden Yapılandırılması
  • Kredilerden Doğan Alacakların Sınıflandırılması ve Karşılık Ayırma
  • Kanuni Takip Yolu İle Alacağın Tahsili

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: